הגותו של ר' יוסף אלבו כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוכ , יהורה ליכס , שלמה סלע , שרה קלייךכרסלבי הספר יוצא לאור בסיוע ; התוכנית למונותאיזס אוניברסלי על שם ר " ר נעים תגור , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה ע " ש נטלי ראיזידור פרידמן להוראת משבת הרב יוסף רוב סולובייצייק סגן הנשיא למחקה אוניברסיטת בר אילן הקרן למורשת יהררת ספרר ע " ש אהרן ורחל דהאן , ביוזמת נשיא האוניברסיטה הקתדרה לפילוסופיה יהודית ואתיקה ע " ש אלטר וחיה שנירוייס הקתררה לחקר הקבלה ע " ש הרב ר " ר אי שפרן מסתי ' ב -978 965 - 226 - 362 - 9 © כל הזכויות שמירות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה אר קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרכות צילום . מזעור והקלטה * ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר : ספי עיצוב גרפי כאר שכע , נדפס בישראל — תש "ע רפוס ' גרפית כע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר