א. הסיפור וחוקריו

עמוד:9

א . הסיפור וחוקריו חיבור 7 ה הוא מונוגרפיה המתארת את התפתחותה של התימה " אברהם בכבשן האש ' בספרות עם ישראל באמצעות מבחר בן תשעים ושלוש גרסאות סיפור . תרומתו לשדה המחקר של ספרות עם ישראל היא בבדיקה גנאולוגית , שיטתית וראשונה , של הסיפור המכר בהיקרויותיו המרובות במהלך הדורות מפרספקטיבה תימטולרגית . עלילת התימה עוסקת בשני אירועים מעצבים בחייו של אכרהם אבינו : גילוי האלוהות מתוך התכוננות במחורר השמש והירח והשלכתו לכבשן האש בעקבות ניפוץ פסיליו של תרח אביר ושל נמרוד , המלך האל . שני אירועים אלה אינם נזכרים בספר בראשית , שבו כבר מוצג אברהם בדמותו המגובשת . ונמצא שהתימה מעצבת את הביוגרפיה הפרטית שבמקרא ככיוגרפיה קולקטיבית של גיבור תרכות . כמי שגילה את המרנותאיזם ונבחר לאבי האומה ולאב המון גויים . " אברהם ככבשן האש " היא אפוא תימה מכוננת , ותפקיד מרכזי לה בתודעה הקולקטיבית היהודית . סיפור " אברהם ככבשן האש " נבדק עד כה במגמות שונרת . מחקרים אחדים ניתחו אחת מגרסאות הסיפור תוך שימוש במתודות שונות : אלימלך מנתח את אחת הגרסאות של התימה , שייחודה בעיצובה הרומאי בספניולית ובשילובה בהגדה של פסח . ' טורנר מנתחת את גרסת הרמב " ם . על מנת להציג באמצעותה את אכרהם כאבי 2 הפילוסופים וכאריסטוטל הראשון . ברזון נוקט אף הוא את גרסת הרמכ " ם כדי לבחון סוגיות הלכתיות הערלות מתוך מעשה שבירת הפסילים וגילוי האלוהות , כמו למשל : ו מ ' יג אלימלך . " המאבק כץ נמרוד לאברהם כמוטיב לחב החירות בשירה הספניולית / במערכה שנה 22 חוכרת ( 275 ) ו ןתשמ " ב ) , עמי . 32 , 19 - j 3 2 מ ' טררנר , " אברהם אבינו ב ' מורה נבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים " , דעת 36 ( תשנ " ו ) , עמי ; 192 - 181 הנ " ל , " אברהס אבינו בהגותו של הרמכ " ם ' / בתוך ; מי חלמיש , חי כשר וי ' סילמן ( עורכים ) , אכרהם אבי המאזינים — דמותו כראי ההגות לדורותיה , אוניברסיטת בר אילן : רמת ג ? תשס " ב , עמ ' . 541 - 143 מבוא הסיפור " אברהם בכבשן האש " בראי המחקר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר