תוכן העניינים

עמוד:6

. 1 כראשית רבה [* 113 [ 1 2 כ " י אוקספורד בודל > אנה 114 [ 23 * 1 Or . 135 116 [ 30 - ] ^^^^^ Yrrm . 3 . 4 ערכים חוצים תפיסות תאולוגיות 119 ד . הסדרה כמיתוס יהודי : על תודעה הפורצת את גבולות עצמה 120 פרק רביעי : עקבות התימה " אברהם בכבשן האש" בספרות העברית המודרנית 123 א . > עקב כהן ; מגמות חדשות בעיצוב העימות בין אברהם לנמרוד 124 ב . דוד שמעוני : ניכור נין האל לאדם 128 ג . מאיר ויזלטיר ן מגמות פוסט מודרניות כעיצוב אישיותו של אברהם 132 ד . אהרן מגד י שכירת הפסילים בםטא נרטיב הציוני 134 ה , מרד מודרני המכונן מחדש את המיתוס הקדום 141 אחרית דבר : מן המדרש אל המאה העשרים ובחזרה 143 גספחים גספח : 1 הרכב המוטיפמות במבחר גרסאות 149 נספח : 2 סיווג גרסאות לקבוצות בולטות 152 נספח : 3 מבחר גרסאות ; 15 [ 1 ' ? ] בראשית רכה 157 [ י 2 ] בבלי פסחים 158 [ 4 ] פרקי רבי אליעזר 153 [* 6 ] סדר אליהו רבה 158 [ - 7 ] מדרש אגדה על התורה 159 [ - 14 ] משכה תורה 159 [ 21 * ] כ " י אוקספורד בודליאנה 160 Or 135 [* 27 ] כיאור על התורה 162 נ * 30 ] מדרש הגדול 163 [ 35 ] כ " י לונדון ביהמ ' יד לרבנים 165 28 [ - 60 ] שבט מוסר 168 ביבליוגרפיה 175 מפתח כללי 191

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר