אברהם בכבשן האש מרד בעולם פגאני

עמוד:4

חברי המערכתי יואב אלשטיין , אבידכ ליפסקר , רלה קושלבסקי , אבי שגיא עריכת הלשון ; חית אלחייכי הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביהו המרכז ללימודי יידיש עי ' ש רינה קוסטה על העטיפה . - חיתוך עץ מעשה ידי ליאו מיכלסון למהדורת ספר ה > שר , הוצאת בנימין הרץ , ברלין תרפ 'יג עיצוב העטיפה : פנינה וולעסקי זיסמן מסת " ב -978 965 - 226 - 360 - 5 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר - אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זח או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא א > שור בכתב מהמר 'ל נדפס כישראל 2010 — wii דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר