מחשבות על עגנון

עמוד:6

המחקר לשם כתיבת הפרק הראשון נעשה בתמיכת הקרן הלאומית למדע , ישראל מענק 1088 / 14 ספר זה רואה אור בסיוע הקרנות הבאות : קרן נשיא אוניברסיטת בר אילן קרן בית שלום עליכם , תל אביב קרן סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת " ב -978 965 - 226 - 468 - 8 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ו בדפוס גרפית בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר