מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה

עמוד:13

המסגרת הכרונולוגית הספר סוקר תקופה המתפרסת על פני קרוב לאלף שנים , מהמאה העשירית ועד לסוף המאה העשרים , פרק זמן המוגדר מבחינה היסטורית כימי הביניים והעת החדשה . החלוקה ההיסטורית של " ימי הביניים " ו " העת החדשה " בתולדות ישראל אינה זהה לזו של ההיסטוריה הכללית של העמים . בהקשר מחקרי זה , העוסק בתחום הרפואה והפרמקולוגיה , מקובלת עלי החלוקה שהציע יהושע ליבוביץ , שמבחינת הרפואה העברית אסף הרופא הוא הפותח את התקופה של ימי הביניים וטוביה הרופא ( 1729 ) חותם אותה . באופן עקרוני , מבחינה היסטורית תחילתה של תקופת ימי הביניים בראשית הכיבוש המוסלמי במאה השביעית , והיא כוללת מבחינת תולדות היהודים את תקופת הגאונים ( 589 / 1038 ›– 89 לספה " נ ) . ביחס לחומר הספרותי רבני בחרתי להתמקד במחקר זה במקורות ה " ראשונים " ו " האחרונים " ( ראה להלן הגדרה ) , שראשיתם פחות או יותר בתקופתו של רבי שלמה יצחקי ( רש " י ) , פרשן המקרא והתלמוד הנודע ועד לפוסקים בדור האחרון . בעולם ההלכה והפסיקה מכונה התקופה הנידונה במחקר שלפנינו תקופת ה " ראשונים" וה " אחרונים " . מקובל שאת קו הגבול המפריד בין שתי התקופות מציין פוסק ההלכה 19 ראה ת ' ורנדייק . 20 על המהדורות שהוציא לאור מונטנר ראה : אסף הרופא ; דונולו ; סלדינו ; רמב " ם , ביאור ; רמב " ם , הנהגת ; רמב " ם , פרקי . ובהרחבה שמש , והנני . 21 על הגדרת המונחים ימי הביניים והעת החדשה בתולדות העמים ובהיסטוריה היהודית ראה למשל אנציקלופדיה עברית , ערך " ימי הביניים " , כרך יט , עמ ' ; 92 –› 914 דינור , ישראל בגולה ב / , 1 עמ ' ה – נ ; אטינגר , תולדות , ח " ג , עמ ' . 22 – 17 22 ליבוביץ , לתולדות , עמ ' . 10 – 9 הפן של רוקחות וסממני מרפא בימי הביניים וראשית העת החדשה נסקר במספר מחקרים , שרובם ככולם מתמקדים במונוגרפיות וביצירות בודדות של רופאים ורבנים . כמה תרופות נסקרו אצל לין ת ' ורנדייק ( 19 › 5 – 1882 , Lynn Thorndike ) במסגרת מחקרו המונומנטלי והחשוב " ההיסטוריה של המאגיה והמדע הניסיוני " . תרומה נכבדת לפרמקולוגיה הקדומה העלה זיסמן מונטנר , המוציא לאור והמהדיר של חיבוריהם הרפואיים של כמה רופאים ימיביניימיים חשובים , כגון אסף הרופא , שבתאי דונולו , הרמב " ם וסלדינו די אסכולי . ראויות לציון גם מהדורות הספרים של " צרי הגוף " לרבי נתן בן יואל פלקירה , " רפואה מעשית לרבי חיים ויטאל " והספר " פרי מגדים " לרבי דוד סילוה , שהוציאו לאור בשנים האחרונות החוקרים ז ' עמר וי ' בוכמן , המציגים יצירות של חכמי התקופה המכילות עשרות רבות של חומרי מרפא לצד שימושיהם . אין ספק כי פרסומים חדשים של כתבים ומונוגרפיות רפואיים שעדיין מצויים בספריות ובארכיונים וטרם חדרו לתודעה הציבורית האקדמית והפופולארית עשויים לתרום לעושר ולגיוון הביבליוגרפי והתרבותי .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר