מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה

עמוד:12

מגוון היבטים רפואיים : מחלות במערכות הגוף השונות , דרכי טיפול , דיאטה , חומרי מרפא ועוד . שורה של מחקרים שראו אור החל משנות ה 20 של המאה העשרים עוסקים ברפואה במקרא ובספרות התלמודית . בין המחקרים הבולטים בתחום יש לציין חיבורים של פרלמן , קצנלסון , ברים ( , ( Brim צימלס ( , ( Zimmels הריסון ( ( Harrison ומחקרו של ניוזנר ( , ( Neusner העוסק בעיסוקם של אמוראי בבל ברפואה . שלל מידע מצוי גם במאמרים שהתפרסמו בכתב העת ״קורות״ בעקבות הסימפוזיונים הבינלאומיים השני והשלישי לרפואה במקרא ובתלמוד . מגוון היבטים של הרפואה היהודית בתקופות הבתר תלמודיות , כגון תיאורי מחלות , מגמות כלליות , יצירות רפואיות או פועלם של רופאים , נידונו בעבודותיהם של ש ' קאגן ( , ( Kagan י ' ליבוביץ , ז ' מונטנר , ש ' קוטק , ר ' ברקאי ואחרים . לסוגיית ההלכה והפסיקה של רבנים לאחר תקופת התלמוד יוחדו מספר עבודות מרכזיות , ביניהן מחקריהם של י " ז כהנא , ע ' יעקובוביץ והאנציקלופדיה ההלכתית רפואית המונומנטלית של א' שטינברג על ששת כרכיה . מגוון מאמרים בתחומי ההלכה היהודית הקדומה והמודרנית אצורים גם בכתב העת " אסיא " . אולם אין בכל אלה תמונה שלמה ומסודרת באשר להיבטים הנוגעים לחומרי המרפא שנהגו ברפואה בתקופה הנידונה . 4 יוליוס פרויס ייחד בספרו פרק מיוחד לחומרי המרפא של חז " ל ( פרק , Materia Medica : 15 עמ ' . ( 44 –› 433 דיונים פרמקולוגיים בנוגע לסממנים רבים אחרים פזורים גם ברחבי החיבור ( ראה באינדקס ) . עם זאת דומה שהנושא טרם מוצה , ויש מקום להציג את המטריה מדיקה של הרפואה היהודית הקדומה בחיבור מקיף חדש , במיוחד לאור הידע הרב שהצטבר בתחום במהלך העשורים הרבים שעברו מאז פרסום הספר . 5 ראה פרלמן . › ראה קצנלסון . 7 ראה ברים . 8 ראה צימלס , מאגיקונים . 9 ראה הריסון . 10 ראה ניוזנר , עמ ' . 70 – 54 11 במיוחד בקורות , כרך ט , שנים . 1988 , 1985 סקירת ספרות העוסקת במטריה מדיקה של המקרא וחז " ל ראה בתת הפרק שיוחד לכך להלן . 12 ראה קאגן . 13 ראה למשל : ליבוביץ , לתולדות הרפואה ; ליבוביץ , ספר הניסיונות . 14 ראה למשל : מונטנר , מחלות העור ; מונטנר , רפואה , עמ ' . 1205 – 1178 על תרומתו של מונטנר לפרסומם וההדרתם של חיבורים יהודיים בימי הביניים ראה להלן . 15 ראה למשל קוטק , ילדות ; קוטק , וואלאך ; קוטק , בנימין . › 1 ברקאי , היסטוריה . 17 ראה : כהנא , הרפואה ; יעקובוביץ ; שטינברג . 18 כתב העת אסיא יוצא לאור על ידי מכון שלזינגר הפועל בבית החולים שערי צדק בירושלים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר