מבוא

עמוד:11

מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה עד כה פורסמה שורה של מחקרים מדעיים המטפלים בשלל נושאים הנוגעים לרפואה , לרופאים ולאתיקה בתרבות הכללית של ימי הביניים ובספרות היהודית לדורותיה , אך דומה כי טרם הוצגה סינתזה מקיפה המתמקדת בפרמקולוגיה ( תורת סממני המרפא ) של התקופה בראי הספרות היהודית לצורותיה ולגווניה . המחקר החלוצי המקיף ביותר העוסק ברפואה של היהודים הקדומים הוא חיבורו הקלאסי של הרופא היהודי גרמני יוליוס פרויס ( , ( Julius Preuss שראה אור לראשונה בשפה הגרמנית לפני כמאה שנים ( 1911 ) ושזכה לתרגומו האנגלי המצוין של פרד רוזנר ( . ( Fred Rosner ספרו של פרויס מתמקד בעולם הרפואה של תקופת המקרא וימי חז " ל , והוא מציג באופן שיטתי 1 על הניסיונות לרתום את הרפואה העממית המסורתית של קבוצות אתניות בארץ ובעולם לטובת הרפואה המודרנית מצויה ספרות למכביר , ונציג כאן מספר מחקרים בלבד . על מחקרים מודרניים על צמחים שהיו בשימוש בידי מרפאים עממיים בארץ ישראל ובעדות ישראל ראה למשל : יניב , עמ ' ; 22 – 20 פלביץ ' ויניב , א , עמ ' . 8 – 7 על בחינה אמפירית של הרפואה האתנו בוטאנית של הילידים האינדיאנים באמריקה ראה להלן . 2 סקירה ראשונית של הספרות העוסקת בחקר הרפואה היהודית הקדומה ראה פרויס , עמ ' 583 ואילך ; שטינברג , ו , עמ ' ; 194 רודרמן , מחשבה , עמ ' . 353 – 351 על מחקרים העוסקים ברפואה של ימי הביניים בתרבות הכללית ראה לב , סממני , עמ ' . 13 3 ראה פרויס . לאחרונה יצא לאור ספרו של פרויס בתרגום עברי ( מגרמנית ) של א ' וירצבורגר , הוצאת מאגנס , ירושלים תשע " ג . במסגרת זו השתמשתי בתרגומו של רוזנר לאנגלית . מבוא בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתעניינות ברפואה של תרבויות העולם הקדום , ובכלל זאת הרפואה במקורות היהודיים . ההתחקות אחר המדיצינה העתיקה נובעת מתוך סקרנות לדעת את העבר , ולעתים גם מתוך ראייה עתידית , כניסיון לרתום את הידע האתנו פרמקולוגי שהצטבר במרוצת הדורות לטובת הרפואה של הזמן החדש . המחקר שלפנינו עוסק ברפואה ובסממני המרפא של ימי הביניים והעת החדשה כפי המשתקף מהספרות היהודית בת התקופה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר