פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר במרוצת האלף האחרון ראו אור במזרח ובמערב ספרים רבים המכילים מידע רפואי . ליצירה כבירה זו היו שותפים מחברים יהודים , רופאים , רוקחים וגם רבנים שעסקו בסוגיות רפואיות במסגרת של דיונים הלכתיים . החיבורים הללו עוסקים במגוון רחב של פרקטיקות טיפוליות שרווחו בימי הביניים ובעת החדשה , והם אוצרים בתוכם מאות רבות של סממני מרפא שמקורם במשאבי טבע . ההחלטה לכתוב ספר בתחום ה Materia Medica גמלה בלבי בעקבות מספר מחקרים שפרסמתי בתחום במרוצת העשור האחרון בבמות מחקריות שונות , בהן בין היתר כתבי העת " קורות " , " הרפואה " , " אסיא" ו ( . Journal of Jewish Medical Ethics and Halacha ( JME במהלך העיסוק בסוגיה והעלאת הדברים על הכתב התברר לי כי התמונה שצוירה עד כה אינה מספקת , ויש מקום להציג את הנושא במסגרת רחבה יותר . עבודת המחקר כללה שלבים מספר : זיהוי הסוגות הספרותיות המכילות מידע על חומרי מרפא , איתור ואיסוף של הנתונים הפרמקולוגיים , זיהוי הסממנים הרפואיים הנזכרים בשפות ובלהגים שונים , ולבסוף הצגת התובנות העולות מן הדברים במסגרת סינתטית . מעבר לדיון שיטתי בסממנים הרפואיים ניסיתי להציג זוויות והיבטים , היסטוריים ופרמקולוגיים , שלא נידונו עד כה כלל או שטרם מוצו במסגרות מחקריות . בספר זה הצבתי לעצמי למטרה לעמוד על מספר נקודות ושאלות יסוד , המתייחסות לתהליכים ולתמורות שחלו במהלך התקופה , במיוחד בנקודות המעבר מרפואה מסורתית דתית לרפואה חילונית אמפירית . השאלות שבהן עסקתי בעיקר בפרק הדיון הן : כיצד השפיעו התמורות שחלו בתחום הרוקחות בזמן המודרני , כגון המעבר לתעשייה פרמקולוגית סינתטית על דיוני הלכה רבניים ? מה היה יחסם של הרבנים למעבר מרפואה מסורתית מאגית לרפואה אמפירית , היינו , המעבר מרפואה שנשלטה במידה רבה על ידי רבנים , אמונות והשקפות דתיות לריפוי בעזרת חומרים שנבדקו לאור הניסיון המדעי ? וכן , כיצד השפיע גילוי אמריקה והבאתם של צמחי מרפא חדשים אל העולם הישן על הרפואה ועל דיוני הלכה של רבנים . המחקר שלפנינו כולל שמונה פרקים . הפרק הראשון מציג מבוא היסטורי על מצב

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר