תוכן העניינים

עמוד:8

של הרמב " ם על שימוש בתרופות סגוליות ; 530 גישות התומכות במתן תרופות אירציונליות : השקפת הרשב " א ; 532 היחס לריפוי אירציונלי ) תרופות , טכניקות וכשפים ( בכתבי רבנים מימי הביניים המאוחרים ועד לדורות האחרונים ; 534 שימוש בכשפים למטרות ריפוי ; 535 תמורות שחלו בימי הביניים ובעת החדשה בתחום הרפואה בראי הספרות הרבנית ; 538 תמורות ביחסם של בעלי ההלכה לתרופות של חז " ל ; 538 יחסם של בעלי ההלכה בעידן המודרני לתרופות שהוצעו בימי הביניים ; 541 מעבר מתרופות טבעיות לתרופות סינתטיות ; 541 המעבר מרפואה דתית מאגית לרפואה קונבנציונלית אמפירית ; 542 תמורות בשימושי הסממנים והשפעתן על פסיקת ההלכה ; 545 תמורות באינוונטר התרופות : צמחי מרפא חדשים בעולם הישן ; 546 גידולי המרפא החדשים בראי הספרות היהודית ; 547 שימושיהם הרפואיים של הגידולים החדשים ; 548 תמורות שחלו בשימושיהם הרפואיים של צמחי העולם החדש ; 550 סיבות לתמורות שחלו בשימושיהם הרפואיים של הגידולים החדשים ; 551 הערכת תרומתם של טקסטים רבניים לתיאור הריאלי של הסממנים החדשים ; 551 גידולים חדשים : השקפות רפואיות ועקרונות ריפוי ; 553 גידולי העולם החדש : פרקטיקות קונבנציונליות מול שימוש מאגי 554 נספחים 556 טבלאות סיכום : חומרי מרפא ושימושיהם הרפואיים ; 556 משאבי מרפא מעולם בעלי חיים 558 ביבליוגרפיה 582 מפתחהעניינים 641

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר