תוכן העניינים

עמוד:7

שוש קרח ; 385 שזיף ; 387 שקד מצוי ; 388 תאנה ; 391 תה ; 394 תפוז מתוק ; 396 חושחש ) תפוז מר ( ; 396 תפוח 397 פרק ו : מינרלים , מתכות ומחצבים 400 אבני חן ; 400 ברזל ; 410 גופרית ; 413 כחל ; 414 כספית ; 419 מגנט ; 422 מים ; 423 א . מים טהורים ; 424 מים קרים ; 424 מים חמים ; 429 ב . מים בעלי תכונות רפואיות ; 439 מים תרמליים ) מים מינרליים ( ; 439 מלח ; 450 מראות ; 454 מתכות יקרות ; 457 זהב ; 457 כסף ; 457 סודה ; 464 סודה לכביסה ; 464 סודה לשתייה ) סודיום ביקרבונאט ( ; 464 סוגי סודה ) מלחי נתרן ( נוספים ; 464 סיד ; 467 עופרת ; 470 מיני קרקעות ועפר 473 פרק ז : תרופות מורכבות וחומרי ריפוי כלליים 482 אפר ומי אפר ; 482 חומרי חבישה ; 484 אספלנית , מלוגמא ורטייה ; 484 רטיות ומצעי חבישה ; 485 סממנים , אבקות ומשחות לטיפול בפצעים , מכות וחבלות ; 487 מוך ; 488 סבון ; 489 עישונים רפואיים וקטורת מאגית רפואית ; 491 קילורין , קילור , קילורית ; 497 תרופות מרות ותרופות מתוקות ; 499 תריאק 502 פרק ח : חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי הביניים והעת החדשה : מסורת ותמורות 512 סממני המרפא שהוצגו במחקר : קווים ומאפיינים כלליים ; 512 א . היבטים כמותיים ; 512 ב . היבטים גאוגרפיים : בין מזרח למערב ; 513 ג . היבטים טיפוליים ; 514 האם אפשר להצביע על רפואה יהודית ייחודית לתקופת המחקר ? ; 517 השימוש בחומרי מרפא ממוצא אנימלי : קווים ומאפיינים ; 518 צמחי מרפא בספרות התקופה : קווים ומאפיינים ; 519 גישות של רבנים בימי הביניים לנטילת תרופות לא כשרות ; 520 בעיות כשרות של סממני מרפא – ההלכה היהודית מול האסלאם והנצרות ; 521 שימוש מוגבל ב " תרופות של זוהמה " – האומנם מאפיין של רפואה יהודית ? ; 522 הפולמוס על השימוש בתרופות ובטיפולים אירציונליים ; 525 הגישות השוללות שימוש בתרופות מאגיות : השקפת הרמב " ם ; 526 התבטאויותיו של הרמב "ם נגד סגולות ומאגיה ; 527 מדוע התנגד הרמב " ם לרפואה מאגית ? ; 529 גישה אפולוגטית לסגולות רפואיות ; 529 הרקע האפשרי להמלצותיו

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר