תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתחדבר 9 מבוא 11 מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה ; 11 המסגרת הכרונולוגית ; 13 התחום הגיאוגרפי של המחקר ; 14 ספרות התקופה ומקורות המחקר ; 15 א . ספרות רפואית כללית ; 15 ב . ספרות רבנית דתית ; 26 הערכת המקורות ; 29 זיהוי סממני המרפא במקורות ההיסטוריים ; 30 סוגיות הלכה בעלות זיקה לחומרי מרפא בספרות חז "ל ובספרות הרבנית ; 31 תבנית הערכים ; 34 הערות מתודולוגיות 35 פרק א : הרפואה והפרמקולוגיה של ימי הביניים והעת החדשה : קווים , מאפיינים , עקרונות ותמורות 37 הרפואה באירופה בימי הביניים ובעת החדשה ; 37 הרפואה באירופה בין המאות החמישית והארבע עשרה ; 37 הרפואה באירופה בתקופת הרנסנס ; 39 הרפואה באירופה במאות ה – 17 ה ; 40 19 הרפואה המערבית : שיטות טיפול , סממנים רפואיים ועקרונות פרמקולוגיים ; 41 הרפואה בעולם הערבי מוסלמי בימי הביניים ובעת החדשה ; 44 הרפואה בין המאה ה 7 לראשית המאה ה ; 44 16 הרפואה ברחבי האימפריה העות ' מאנית ) ; 44 ) 1914 – 1517 הרפואה הערבית : שיטות טיפול , סממנים רפואיים ועקרונות פרמקולוגיים ; 45 אימוץ צמחי מרפא חדשים במהלך התקופה : רקע היסטורי ; 46 א . מעברי גידולים בתחומי העולם הישן ; 47 ב . מעבר גידולים מאמריקה ל "עולם הישן 47 פרקב : חומרימרפאשמוצאםבגוףהאדם 52 אדם ) ; 53 ) Human תרופות שמקורן בגופות מתים ; 53 בשר ואיברים ; 53 מוח של מת ; 60 עצמות וגולגלות ; 60 עור אדם ; 65 שיניים ; 65 תרופות שמקורן בבני אדם חיים ; 66 איברים ורקמות ; 66 חבל הטבור ; 66 ערלת תינוקות ; 66 שליה ; 68 שיער ; 72 נוזלי גוף והפרשות ; 73 דם ; 73 חלב אם ; 81 זיעה ; 84 צואת אדם ; 87 רוק , ריר ; 88 שכבת זרע ; 92 שעוות האוזן ; 95 שתן 96

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר