חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה פרמקולוגיה, היסטוריה והלכה

עמוד:4

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ ' יוסי כץ – יו " ר , פרופ ' אריאל בנדור , פרופ ' חיים גזיאל , פרופ ' הלל ויס , פרופ ' מיכאל לסקר , פרופ ' לייב מוסקוביץ , פרופ ' שמואל סנדלר , פרופ ' רוזלין קורן , פרופ ' משה רוסמן , פרופ ' דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : אוניברסיטת אריאל בשומרון , הרשות למחקר ופיתוח קרן ' בית שלום ' קיוטו , יפן Stiftung Irene Bollag - Herzheimer , Basel מסת " ב -978 965 - 226 - 415 - 2 © 2013 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר