חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה פרמקולוגיה, היסטוריה והלכה