גילוי דעת

עמוד:14

תחילה אציג את העמדה הקיצונית . בשנת תש " ע פרסמו יצחק שפירא ויוסף אליצור את הספר ' תורת המלך : דיני נפשות בין ישראל לעמים ' . את הספר הוציאה לאור ישיבת ' עוד יוסף חי ' שביישוב יצהר . הספר גרם לתסיסה רבה בציבוריות הישראלית . פרקליטות המדינה עצרה את המחברים והביאה אותם באזיקים לחקירת המשטרה . אחר כך נחקרו גם הרבנים שכתבו הסכמות לספר . בעקבות זאת נחלצו רבנים מובילים בישראל לתמוך בעמיתיהם , מחברי הספר וכותבי ההסכמות . הרבנים התומכים לא הביעו עמדה בעד או נגד תוכן הספר , אבל תמכו בזכות המחברים לכתוב מה שכתבו . ומה הם כתבו ? מחברי הספר ' תורת המלך ' כתבו במפורש : ' גוי שאינו גר תושב [ ... ] מציאותו של גוי כזה אינה לגיטימית ' ( עמ ' מג ) . המחברים מסתמכים ( כביכול ) על דברי הרמב " ם . הרמב " ם קובע : ' ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג , אבל בזמן הזה אפילו קיבל עליו כל התורה כולה חוץ מדקדוק אחד אין מקבלין אותו ' . מכאן עולה שבעיני מחברי הספר , כל גוי בזמננו אינו גר תושב ו ' מציאותו של גוי כזה אינה לגיטימית ' . במילים אחרות : לחייהם של חסידי אומות העולם בזמן השואה , של חיילי צה " ל שאינם יהודים , של ערביי ישראל ( % 0 מאזרחי המדינה ) ושל רבבות בני אדם נוספים שאינם יהודים על פי ההלכה אך בחרו לכרוך את חייהם וגורלם עמנו – לחייהם של כל אלה , לטענת מחברי הספר , אין לגיטימיות . מחברי הספר ' תורת המלך ' עוד הגדילו לעשות וכתבו במפורש : ' בעצם , על פי תרי "ג מצוות , אין בכלל מקום למציאות של גוי כמות שהוא ' ( עמ ' קעה ); הם מייחסים דעה זו לרמב " ם ומוסיפים ואומרים בשמו : ' אין מקום להשאיר גוי כזה בעולם ' ( שם ) . הגויים למעשה דומים לבעלי חיים יותר מלבני אדם ( עמ ' קעג - קעד ; ראו גם עמ ' מה ) . המחברים מסיקים מכך שלאמתו של דבר אין הגויים בני אדם . התוצאות ברורות : ' גוי שעובר על אחת משבע מצוות חייב מיתה , והוא נהרג על פי עד אחד ודיין אחד וללא התראה ' ( עמ ' מט ) . מדיונם עולה שהעד והדיין אמורים להיות גם המוציאים להורג ( עמ' נא ) . אם כן , מי שרואה גוי טועם מלפפון חמוץ במכולת מבלי לשלם , אמור להרוג אותו . על אחת כמה וכמה ' במלחמה על ארץ ישראל , סיבה זו [ חיוב מיתה של גויים שלוחמים בנו ] מתחזקת , שהרי גויים שתובעים [ ההדגשה היא שלי ] את הארץ לעצמם גוזלים מאתנו את הארץ , שירושה היא לנו מאבותינו ' ( עמ ' קצב ) . גוי שתובע את ארץ ישראל ( כולה או חלקה ?) הוא גזלן , ולפיכך דינו מוות . מחברי ' תורת המלך ' כותבים במפורש : ' ועל כל פנים אנחנו למדים שיש סברא לפגוע בטף אם ברור שהם יגדלו להזיק לנו ' ( עמ ' רז ) . נראה שרוצחי משפחת פוגל באיתמר , יימח שמם , פעלו לפי סברה דומה . 1 הלכות איסורי ביאה יד , ח ; ראו גם הלכות שמיטה ויובל י , ט . 2 אריאל פינקלשטיין , אשר כתב מחקרים חשובים על הספר ' תורת המלך ' , מנתח את נקודות התורפה של הספר ומזכיר הרבה מהפולמוסים סביבו . ראו פינקלשטיין , דרך המלך ; הנ " ל , שכל זר ; הנ " ל , מעמדם הדתי .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר