פתח דבר

עמוד:11

חלקים מתוך ספר זה מבוססים על מאמריי שפורסמו באופן טרומי בבמות שונות : ' משנה תורה – מדוע ? ' , מסורה ליוסף ד ( תשמ " ה ) , עמ ' . 329 - 316 ' " פארטייטשט און פארבעסערט " : הערות על " תיקונים " מגמתיים בכתבי הרמב " ם ' , בנימין איש – שלום ( עורך ) , בדרכי שלום : עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזנברג , ירושלים : בית מורשה , תשס " ז , עמ ' . 263 - 255 ' " וידיעת דבר זה , מצות עשה " – מי יכול לדעת ? ' דעת = ] 75 - 74 ספר היובל לפרופ' שרה קליין – ברסלבי ] , תשע " ג , עמ ' . 72 - 51 ' מעמד הנכרים בימות המשיח במשנת הרמב " ם ' , מסורה ליוסף ז ( , ( 2012 עמ ' . 415 - 370 שלמי תודה לעורכים ולמו " לים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר