פתח דבר

עמוד:10

שנים רבות תכננתי לתרגם לעברית את ספרי Maimonides on Judaism and the . Jewish People מסיבות שונות זה לא יצא לפועל ( בעיקר מאחר שתמיד מצאתי משהו חדש , מרתק יותר , לעשות ) . ספר זה אינו תרגום של הספר האנגלי ואינו דומה לו , אבל לפחות הוא מוביל לאותה מסקנה . בספר הזה אינני מנתח סוגיות בהגותו הפילוסופית של הרמב " ם ( תורת הנפש , תורת המוסר , השגחה , נבואה , הישארות הנפש , ימות המשיח , גרים , מהות התורה ומהותו של עם ישראל ) כפי שעשיתי בספר הנ " ל , אלא מציע קריאה צמודה מאוד של ההלכה הראשונה , ההלכה האמצעית וההלכה האחרונה במשנה תורה . בפרק שבו אני מסביר את האוניברסליזם של הרמב " ם אני מנתח מאמרי חז " ל שמהם היה יכול הרמב " ם לשאוב את רעיונותיו האוניברסליים . בפרק האחרון של הספר אני מנסה להתמודד עם דברי הרמב " ם הסותרים , לכאורה , את העמדה שאני מייחס לו . באחרית דבר אני מתייחס פחות לרמב " ם ויותר לעמדותיי שלי . הטקסטים ממסורת ישראל בספר זה מובאים , אלא אם כן צוין אחרת , מהתקליטור של ' מפעל השו " ת ' של אוניברסיטת בר – אילן . ציטוטים מהמשנה תורה מובאים לפי המהדורה של יוחאי מקבילי ( ' מהדורת מופת ' – ראו בביבליוגרפיה ); לא שמרתי את החלוקה שלו לפסקאות . מובאות מ ' הכוזרי ' לקוחות מ – / http : // www . daat . ac . il / daat / mahshevt / kuzari kuzari 1 . htm ( רק המאמר הראשון מנוקד ) . בדרך כלל אינני משלים פסוקים המצוטטים באופן חלקי . ציוני הפסוקים הם שלי , ושמתי אותם בסוגריים עגולים . כדי להקל על הקורא ולהבחין ברור בין פסוקי המקרא לבין טקסטים אחרים , אני מביא פסוקים מהמקרא בניקוד מלא . למותר לציין שהפיסוק וההדגשות בטקסטים מסורתיים הם שלי . חברים טובים תרמו תרומות ניכרות לספר הזה : ניסן אררט , ישראל בן – סימון , אמיתי בליקשטיין , דוד גיליס , משה גרימברג , חננאל זיני , חנה כשר , יצחק ליפשיץ , אברם מונטג , אברהם מלמד , יוחאי מקבילי , אליעזר ציטרוננבאום , דובי שוורץ ואסף תורג ' מן – ואני מודה לכל אחד מהם מקרב לב . גב ' נילי לנדסברגר , בסבלנות ובסובלנות ובטוב טעם , לקחה את הטקסט שלי , הניפה עליו את שרביט הקסמים שלה והפכה אותו לעברית ממש – ' פארטייטשט און פארבעסערט ' במלוא מובן המילים . אני חב לה חוב עצום ומודה לה על כך . כמו – כן , גב ' צילה שטרן , עורכת לשון , תרמה תרומה משמעותית ; תודותי נתונות לה . ביקשתי מאבי גרפינקל להציע שם לספר ומיד הוא הציע את השם שאימצתי – כל השמות שאני חשבתי עליהם היו הרבה יותר משעממים . אני מודה מקרב לב לצוות המקצועי מאוד והנפלא בהוצאת אוניברסיטת בר – אילן על תרומתו הסגולית לספר זה . הספר יוצא לאור בסיועה של הקתדרה ע " ש וולפסון באוניברסיטת חיפה . אני מודה מקרב לב לפרופסורים אברהם מלמד וראובן שניר ( אוניברסיטת חיפה ) .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר