גם הם קרויים אדם הנכרי בעיני הרמב״ם

עמוד:1

מנחם קלנר גם הם קרויים אדם הנכרי בעיני הרמב "ם ' וּדבוֹרה אשה נביאה [ אשת לפּידוֹת היא שפטה את ישׂראל בּעת ההיא ] ' ( שופטים ד , ( 4 וכי מה טיבה של דבורה שהיא שפטה את ישראל ומתנבאת עליהם , הלא פנחס בן אלעזר עומד ! מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ : בין גוי ובין ישראל , בין איש ובין אישה , בין עבד בין שפחה – הכול לפי מעשה שעושה כך רוח הקודש שורה עליו . סדר אליהו רבה פ " י , עמ ' 48 דתניא , רבי שמעון בן יוחאי אומר : קבריהן של נכרים אין מטמאין , שנאמר ' ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ' ( יחזקאל לד – ( 31 אתם קרויין אדם , ואין נכרים קרויין אדם . בבא מציעא קיד ע "ב

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר