בין קנאות לחסד מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל

עמוד:8

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , חיים קרייסל , אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה ע " ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ 'יק הקתדרה ע " ש ד " ר יהושע מזור למחשבת ישראל והעמים מסת " ב -978 965 - 226 - 463 - 3 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ה דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר