תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ח : האוכלוסייה המקומית והתיישבות היהודים בקפריסין 171 . 1 פרשת . 2 ; 172 1906 מול גל רכישות הקרקע והרעיונות ליישוב יהודי גרמניה 175 1935 - 1933 פרק ט : שרידים בנוף 184 . 1 קוקליה / אורידס ( אזור פפוס ) — גלגולה של מצבה . 2 ; 184 מרגו — שרידי מבנים ובית קברות מוקף גדר אבן . 3 ; 187 צ ' ולמקצ ' י . 4 ; 189 קוקליה ( פמגוסטה ) 190 סיכום ודיון 193 . 1 ההתיישבות בקפריסין לעומת ההתיישבות בארץ ישראל . 2 ; 195 תאוריה והיסטוריוגרפיה 199 מקורות 203 מפתח 920

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר