אי קרוב - רחוק התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין 1939-1883

עמוד:2

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ ' יוסי כץ — יו " ר , פרופ ' אריאל בנדור , פרופ ' חיים גזיאל , פרופ ' הלל ויס , פרופ ' מיכאל לסקר , פרופ ' לייב מוסקוביץ , פרופ שמואל סנדלר , פרופ ' רוזלין קורן , פרופ ' משה רוסמן , פרופ ' דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות החוג ללימודי א " י , אוניברסיטת חיפה דיקן הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת חיפה מסת " ב -978 965 - 226 - 470 - 1 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל — תשע "ו דפוס גרפית בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר