בשער הספר האספנים של אצ״ג

עמוד:11

בשער הספר האספנים של אצ״ג להם – למעטים הללו שהכרת הישות סוגרת גוויותיהם ללא מוצא , כמו חומה הסוגרת ירושלים העתיקה בקדרותה , להם – אורי ניסן גנסין […] . אלמלא הייתי בעל ממונא – הייתי פודה בכסף מלא כל אלפא האקסמפלרים מני כמה וכמה ידיים ומצפינם שי לבודדי הדורות שבאנושות המתחבטת . ( אורי צבי גרינברג , ׳על אח שאיננו׳ , כל כתביו , טו , עמ׳ 39 ) כך מבקשת שירת אורי צבי שיאהבוה — בלתי מושגת , נחבאת בטפסים נדירים של הוצאת ׳ליטעראטור פֿ אנד׳ בוורשה ושל ׳הדים׳ ו׳סדן׳ בתל אביב פלשתינה א״י , בגודל אלבומי כמו מפיסטו ואלבאטראס או בצמצום דקיק קונטרסי כמו אנקראון על קטב העצבון , בכריכת בד מהודרת כמו ספר הקטרוג והאמונה , או כפמפלט מהודק בסיכות מתכת כמו אזור מגן ונאום בן הדם , שירי טור מלכא וחוברות סדן . שירה שהייתה מבוקשת ונערצת כממשות בלתי מצויה כבר בהדפסתה , צעקה שנעשתה לשמועה על ספר , חפץ שהייתה לו שעה ואזל ; נעלם — והופיע ממקום אחר במחיר מופקע , צץ ממדף אחורי או מגירה נסתרת של דלפק האנטיקווריט , עובר בחשאיות מיד ליד כמו עיתון מחתרת , כמו כּ תב אסור , ביד מיוזעת רועדת של אספן שאינו מאמין שכך עלתה לו תאוות קנייה לא נשלטת … כתובה ל׳דור שאינו ראוי׳ מפני שהוא — הדור — אינו ׳מאמין בּ עיקר׳ ומפני שהוא מאמין בכול , מפני שלא העז ומפני שהעז ולא עלתה בידו , מפני שהוא מאוהב בה בשירה היפה הזו ומפני שהיא נתעבת בעיניו למרות אהבתו , מפני שהיא אוהבת להיות שנואה וּ מפני שהיא רוצה להיות נאהבת עד בלי קץ , מפני שהיא רוצה להיות בכל פּ ה ומפני שהיא מסרבת להישמע מכל פה , מפני שהיא רוצה להיגנז בלידתה ומפני שהיא רוצה חיי נצח , מפני ש … . ובינתיים היא שמורה ואסופה בכרכים קנוניים , מא וּ ר כּ בת כמו מוזיאון פתוח לכול — נדפסת בכרכים שווי צורה של שירה גדולה , כמו שעלה לשירי ביאליק וטשרניחובסקי ולפרוזה של גנסין וברנר — שהפכו אותם לכתבים גנוזים אבודים , מוכי ׳מחלת ארכיב׳ , ידועים לכול באחידותם המנציחה , סדורים כמצבות המסתירות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר