שיר אדום שיר כחול שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר-שילר

עמוד:7

כלפי תשעים ותשעה מבליגיתי על יג וֹ ן חיי הפרטי ב ' עיגולו הכחול ' , מבליגיתי על אימת מאורעות בשטח אניי , המסוים בכך וכך גבולות שנים . ' […] ' אח , אניות ענייה זו , כשאינה מקבלת שכר הנאת גומלין בהווי – הריהי מוצאת לעצמה ב ' אוויר הכחול' כדאמרי אנשי , שילומים מלוחים' ( גרינברג , כל כתביו , טז , עמ ' 213 , 211 ) לסעודת עניים נקראתי לסעודת עניים – ואב וֹ א . לא הבאתי פת לחם . הבאתי שיר אדם ; כּ י פשטתי הע וֹ ר מני בשרי וחתכתיו בּ אדמ וֹ הטרי ל סּ עודה הקד וֹ שה ; ( גרינברג , כל כתביו , ד , עמ ' 100 ) פסנתרי הכחול יש לי בּ ביתי פסנתר כּ חל ותו אינני י וֹ דעת . אךא מאז הע וֹ לם התאכזר בּכּ ל , בּ מרתף הוא בּ חשךא השער . פ וֹ רט וֹ ת אר בּ ע ידי כּוֹ כב אשת ירח בּסּ ירה מזמרת - ור וֹ קדים עכ בּ רים בּצּ לצול עכשו נש בּ רו בּ פסנתר כּ ל מיתריו אב כּ ה את מתת התכלת . מלאכים ט וֹ בים , פתחו נא לי – אכלתי מפת המר וֹ רים - שערי השמים פתחו כּ בר לי גם נגד הא סּ ורים . אלזה לסקר שילר , שירים ( תרגום : י ' עמיחי ) , עקד , תל אביב תשכ " ט , עמ ' . 59 Mein blaues Klavier Ich habe zu Hause ein blaues Klavier Und kenne doch keine Note . , Es steht im Dunkel der Kellertur Seitdem die Welt verrohte . – Es spielten Sternenhande vier – Die Mondfrau sang im Boote Nun tanzen die Ratten im Geklirr Zerbrochen ist die Klaviatur Ich beweine die blaue Tote . – Ach liebe Engel offnet mir – Ich a ' vom bitteren Brote , Mir lebend schon die Himmelstur Auch wider dem Verbote . Else Lasker - Schuler

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר