שיר אדום שיר כחול שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר-שילר