מבוא

עמוד:13

נושמים , צררה זר היא שקרפה גליכך ומקיפה כל כך ונראית הכרחית כל כך , 8 שאק אנו נודעים את מציאותה אלא מתוך מאמץ רב . צורה זו מתבטאת ב " עיקרי ייסוד שהם כמעט ברורים בייתר משיהא צורך להביעם וכמעט כלליים יותר משיהא אפשר להביעם '' . * אופייה הבלתי ניתן לזיהוי , הבלתי מורגש , של עמרה מקפת כול זר , רווקא בשל היותה מצויה בבסיס כל העמדות האחרות כלפי הקיום ומשמעותו . היא האיכות שאותה נבקש לשאול מהגדרתו של רייטהד , לצורך דיין זה . התאוריה השנייה , זו של תומס קרן , כפי שהוצגה בספרו המבכה של מהפכות מדעיות , דומה לזו של וייטהר כאורח החשיבה האפלטוני וההגליאני שלה , אך מךפעלת בתחום המדעים . לדעת קרן . התפתחות המדע נעשית כתהליך השבירה של קבוצת אמונות יסוד העומדת בתשתיתי של המחקר המדעי ( פרדיגמה ) ומתנה את ממצאיו . בעקבות שבירה זו באה התגבשות של פרדיגמה חדשה , וחוזר חלילה . גישה זי עומדת בניגוד לתפיסה כי התפתחות מדעית פירושה הצטברות קרוית של אמיתות וניפוי של טעויות . ההבדל בין אמונות היסוד של יייטהד לפרדיגמות של קין היא שבעוד הראשונות " שקופות " , כלומר לא ניתן לראותן אלא רק לרארת מבעדן , ריש צררך ב " מאמץ רב כרי לחלצן " . כדברי וייטהר , היינו צררך בהפשטה ובמרחק . הרי שעל פי התאוריה של קון , " הלימוד של פאראריגמות [ ... ] הוא עיקר הכנתו של תלמיד לקראת חברות בקהילייה מדעית מסייימת שבתוכה הוא עתיד לעסוק במקצועי " . " פרובינציאליות " , בביטויי המוצלח של וייטהר , במקרה זה , עלולה להיות טמונה באי הבנה של המדען כי הפרדיגמה שלו היא מבנה תליי תקופה , באותה המידה 8 אלפרד נורת וייטהר , גלגולן של דעות , תרגום משה מייזלש , מבוא צבי ram ? N ירושלים ! מוסר ביאליק , תשכ '' ג , עמי . 11 9 שם . Thomas S . Kuhn , The Structureof Scientific Revolutions , Chicago : University of 10 Chicago Press , 1962 11 תומאס סי קוץ . המבנה של מהפכות מדעיות , תרגום יהודה מלצר , תל אביב : המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה , ספרי סימן קריאה ו " הספתת " , תשל " ז , עמי . 20 ב 1 וייטהר השתמש במתח מלכתחילה כדי לתאר פררבינציאליות היסטורית . אר הרחיבו והקנה לן חה , ft רחבה בהרבה , 1 היא יכולה לשמש אותנו גם להסבר התארריה של קון , החסרה את אנק ההומור ואת הברק הקישורי המגרים בהגדרה זר של וייטהר : " מושג זר [ היסטוריה צרופה ] של ההיסטוריונים , מושג של היסטוריה מנוערת מכל משפט קדוס אסתיטי . של היסטוריה מופשטת מכל הסתמכות על עיקרים מיטאפיסיים והכללות קוסמולוגיות , אינו אלא יליד הדמיון . האמינה במציאותה יכלה לשכרן רק במוחין דקטנות פרובינציאלית — פרובינציאליות של תקופה , של עם , של אסכולה עיונית , של מגמת אינטרסים — מוחין שאינם מכירים את קטנותם המסותרת " ( גלגולן של דעות , עמי . ( 4

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר