פתח דבר

עמוד:10

המונארה האתת , והאינטר מרנאריות על הםררוקסלירת שלה כאירוע , היא המאפיינת את האקלים המודרניסטי . רציתי למצוא שפת טיעון ומתודולוגיה לשם הבהרת תחושה זו שלי , וכדפים הבאים מצריה תוצאתו של רצון ןה . שנים מספר חיפשתי אחר הלוגיקה , הניסוח , עקרונות הבררה ואזורי הסימון של ביסוס הרעיון שלי . גבולות המודרניות , בך ביקשתי להראות , יכולים להיות מותורים בעזרתו של רעיון זה , בשני הקטבים של התקופה , הן כתוך ההקשר של שחר המודרניות הן בתוך זה של קצה . ספר זה הגיע לכלל השלמה בעלרתם הנפלאה של : ציפי מיידלר , אשר שיחותי עמה היו חשובות ופוריות . חיים לוסקי ואדם טננבאום וירידים נוספים שאתם ניהלתי דיאלוג ממושך במהלך שנות המחקר , והערותיהם ותובנותיהס סייעו לי בגיבושו . ספר זה מוקדש , כשני אופנים שלנים זה מזה ובכל זאת דומים , לזכרה של אמי , פליאה שרה אלבק לבית נכנצל , שמתה עלי השנה לאחר מחלה ארוכה ורכת צער , ושנת האכל על מותה שורה על כל מעשי , ולזכרה של פרופי רות רייכלכרג . שהנחתה את עבודת הדוקטורט שהיוותה בסיס למחקר זה , ואשר נפטרה לעולמה בשנה זר גם היא , תורה עמוקה אבי חבה לאבי מורי , שלום אלבק יברל " א , על הק ^ ר של תבונה ומסורות ארוכות , שבתוכו חיי המחשבה שלי מתאפשרים . תרדה לנילי לנדסכרגר , שערכה באנינות , בלב נדיב ובידידות את כתב היד . למרגלית אבישר , לחני אחרוני , לענת גל ולאן למדן מהוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן — תודה שהית בית אוהד ומקצועי לספר זה בכל שלבי הכנתו . הכרת תורה , שלעולם לא אוכל להביעה במלואה , אני חבה לרעי אבידב ליפסקר , רלילרי , נועה שרה רחנוך בגימין , שלושתם שמחתי כל הימים . רחל אלכק גדרון המחלקה לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר איל ן

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר