המאה של המונאדות המטפיזיקה של לייבניץ והמודרניות של המאה העשרים

עמוד:4

חבר > המערכת / עדי אופיר , אבידב ל > פסקר , מכרום מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע ו הקרן ע " ש יצחק עקביהו , המחלקה לספרות עם > שראל ע " ש יוסף תחום ברמן , אוניברסיטת בר א > לן מסת " ב ISBN 965 - 226 - 313 - 3 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילו , רטת גן אין להעתיק ספר זח או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני נלרכ > ת צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר וע > מוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל - תשס "ז בדפוס גרפית בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר