פרק ראשון הזונה "היה היה"

עמוד:11

הכנימיבי לפתוח אפשרויות חדשות למחשבה המאוימת להיחנק , להיכלם רלהישחת על ידי המשמעות האחת שתופק מן הלשון המבטאת אותה , שתיעשה לתליין שלה . 2 בנימין ראה בפשיזם שדגל ב " השתברת רוחבית " , איום אלים על המחשבה . ואולם " האיום על המחשבה לא נבע רק מצורת המשטר במדינה . בנימין גם הצביע על הרבה מנגנונים מקומיים המאיימים להפוך את המחשבה לטקסט נושא משמעות , לתוכן מובהק . לססמה , למנטרה . לנשק חם או למטבע חליפין , האמנות , הספרות , הפרסומת , הקולנוע , כולם נראו כעיניו מועדים להפעיל מנגנונים מעין אלה , אך בכולם בם ראה פוטנציאל לחתור תחת אותם מנגנונים אם רק יפגמו בתוצריהם ולא יאפשרו להם להיראות מנותקים מצורות הייצור ומיחסי הייצור . כ ' ימטפידיקה עול הנעורים " , אחר הטקסטים המוקדמים שכתב , הבליט בנימין את מקומה של השתיקה במחשבה ובדיבור כחלק מהניסיון לאתר תבניות לא דכאנירת של מחשבה . החומריות של השחיקה מופיעה שם כתנאי האפשרות של הדיבור : " אכל אפילו אם [ הדובר ] מחיה עבר ריק באמצעות ריגוש של התהוללות , המאזינה לא שומעת מילים , כי אם את שתיקת ההווה '' ( . ( Benjamin 9961 , p . 7 בטקסט זה , שהוא כאמור מראשוני כתביו של בנימין שנשמרו , יש הד מוקדם לטקסט האחרון שכתב , " תזות על מושג ההיסטוריה " . בשניהם חיפש בנימין אחר דרכים לגעת בעבר אך לחמוק מלפיתתו , להימנע מן ההווה הרודף אותו אך להיענות לצו שלו , כטקסט המוקדם הוא ראה את האשה , שלשונה טרם נכבלה כאזיקי הסיבתיות והמשמעות המוכנה מראש , כמי שמסוגלת לשמר את העבר מבלי לסלק את חידותיו : " הלשון אינה מרוממת את נשמרת הנשים , משום שהן אינן בוטחות כה ; העבר שלהן לעולם יישאר לא פתור " ( שם , עמי . ( 9 האשה — ובאופן מיוחד הזונה — מופיעה שם ובטקסטים נוספים שנכתבו ערב מלחמת העולם הראשונה בתור מי שרק שיתרפה " בחברותא של יוצרים " יאפשר לבבי הבוער להיחלץ מן הלפיתה הממיתה של כל אלה המאיימים לקבור ארתם חיים : המדינה המאיימת לגייס את הבוער , ההררים המאיימים להחניק את הניסיון בשם ניסיון החיים שלהם . האקדמיה המאיימת לקבור את הידע תחת המקצוע והמשפחה המאיימת לדכא את הארוס / " לשנות את חוסר התלות ההכרחי של הרוח היוצרת ולהביא לידי הכללה של נשים , שאינן יצרניות באותו אופן כמו גברים , בקהילה אחת של בני אדם יוצרים , באמצעות אהבה — אכן , זר המטרה שאליה צריכים הסטודנטים לשאוף '' ( שם , עמ' . ( 44 " המבוגר " , כתב בנימין , " תמיד כבר חווה ( erlcbi ) הכול : נעורים . אידאליס , תקוות , אשה . הכול היה אשליה " ( שם . עמי . ( 3 בייהמכרגר " הכררבה איכה רק לאב . ב ככהיכחו על כו כט , ובמסה " המחבר כיצרן " ( , ( Benjamin 1999 מבחין בנימין בין טרנספורמציה שעברה פטישיזציה , היא הטרנספורמציה הרוחנית שהפשיזם מציע ל א והריר . וכין טרנספורמציה פונקציונלית כנוסה כרכט , שהיא חלק מטתספורמציה של מנגנון הייצור בכללותו ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר