תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים בפתח הספר 8 פרק ראשון : הזונה " היה היה " 9 פרק שני : שתי מסורות 28 פרק שלישי ; ההמצאה של אבדן המקור 46 פרק רביעי : להכתיב את ההיסטוריה 67 פרק חמישי : המלאך פוזל 89 פרק שישי : תצלים לא חתום 102 פרק שביעי ; ההילה שלא חוסלה 117 פרק שמיני : אלימות ואלימות שכנגד 130 אפילוג 60 נ ביבליוגרפיה 162 רשימת התמונות ומקורו 167 מקורות הנוסח הראשון של כמה מפרקי הספר 168 מפתח 169

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר