היה היה פעם צילום בעקבות ולטר בנימין

עמוד:6

המצאה של בנימין , ואילו המסורת שממנה היא נפרדת מוצגת בתור אחת מתוך שתי מסותת מקבילות ומתחרות . בכתביו של בנימין אפשר למצוא " טעויות " רבות י - זיהוי שגוי של דמויות , בלבול תאריכים , השמטות ותוספות , שאי אפשר להסבירן — כך טוען הספר — כתוצאה של רשלנות או הטעיה מכוונת . הספר טוען כי הן חלק בלתי נמנע מתפיסת הפער הבלתי ביתן לגישור או למחיקה כין טקסט לדימוי אצל בנימין , כין קריאה וכתיבה להתבוננות . והן תוצאה של המאמץ שלו לייצר טקסט ולייצג דימויים שיהיו נאמנים לפער הזה ויאפשרו לשמרו כתהליך המסירה התרבותי של הדימוי . העלאת הפער ה 7 ה מצריה במרכז תרומתו של בנימין לתחום המחקר והביקורת של התרבות הוויזואלית , תחום שאותו ייסד למעשה . הספר מעמיד בסימן שאלה כמה מן התפיסות הרווחות כמחקר בנימין בנושאים כגון ביקורת המודרניות שלו , מקומה של האלימות והביקורת בתפיסתו הפוליטית במשנתו . יחסו למסורת או למעמדה של יצירת האמנות , בכל אחד מן הנושאים האלה מציע הספר פירוש חדש למחשבת בנימין תוך הצגת כתיבתו של בנימין כתגובה לאירועי הזמן , פענוח קטעי מפתח אניגמטייס , ומעל לכול , שיקום מעמדו של הנראה כטקסט הכנימיני . כמוכן זה , הספר על בנימין איבו מציע רק פירוש להוגה מרכזי של התרבות המודרנית , אלא גם מעצב גישה פרשנית וקובע מסגרת מושגית לעבודה הפרשנית בתחום התרבות הוויזואלית , אבי שגיא עורך הסדרה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר