היה היה פעם צילום בעקבות ולטר בנימין

עמוד:4

חברי המערכת ! עדי אופיר , אכידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור כסיוע : קרן הנשיא לעידוד הוצאת ספרים בנושאים תרבותלים להודיים אוניברסיטת כ ר אילן המרכז לפילוסופיה ותרבות קונטיננטלית , אוניברסיטת כר אילן קרן הרקטור לתמיכה בחוקרים צעירים באוניברסיטת בר אילן הדפסה שנייה תשס " ז - Z 007 מסת " ב \ ISBN 965 - 226 315 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכנ > ( לרכות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד ; שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס "ו בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר