מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

עמוד:13

התייחסות לסדרה התימטית ברלה מאירה גרסאות אלר מזווית ראייה שספק אם חקר הסיפור כשלעצמו יכול למצותה , זאת ועוד . בשל פרישתה של התימה על פני ציר הזמן ובזרמים שובים של האתוס היהודי ( כגון חוג חסידי אשכנז , קהילות מגורשי ספרד או האורתודוקסיה היהודית הגרמנית במחצית המאה התשע עשרה * לא ביתן לבתקה מגורמים חוץ ספרותיים . בהינתן של הגרסאות השונות תיעשה אפוא גם תוך חשיפת הזיקה שכין הטקסט ובין הקונטקסט ההיסטורי והסוציו תרבותי שבו נתגבשו הגרסאות השונות . הדיון ההשוואתי בגרסאות התימה " האפיפיור היהודי " נעשה על פי מתודת המחקר התימטולוגי , כפי שניסחוה י ' אלשטיין ואי ליפסקר . * במרכזה של עבודת המחקר התימטולוגית עומדת התימה — דהיינו סדרה הומוגנית בת סיפור אחר בהיקרויותיו הרב גרסאיות . המחקר המוכר לנו מן הספרות המשווה או מחקר הסיפור בפולקלור מטפל ביצירות בודדות או בקבוצה של יצירות על בסיס איתור חומרים משותפים , ז ' אבר משותף או תקופה משותפת , ואילו המחקר התימטולוגי עוסק בתופעה סיפורית אחת החוצה תקופות וסוגרת , בגילרמיה החוזרים והנשנים לובשת התימה צורה ופושטת צורה , והמחקר התימטולוגי ועניינו במעתקים החלים ברמות השונות של הטקסט בעת המעבר מגרסה לגרסה . חקר הגרסאות השונות של התימה נשען על בירור היחם שבין הגורמים הקבועים מול הגורמים המשתנים בתוך הסדרה , גרסאות הסדרה נתונות בקונוונציות ספרותיות שונות ובמרחבים תרבותיים שונים . בז ' אנרים שונים ובדיסציפלינות שונות , לפיכך פיתח המחקר התימטולוגי מערכת מושגים אחידה לבחינת הגרסה — מערכת שהיא בין תחומית ובין סוגתית . הקביעות וההשתנות נבחנות בארבע רמות שונות : רמת החומר , רמת הפונקציה , רמת התבנית ורמת האיראה , לכל אחת מהרמות הללו בקבע מושג שבאמצעותו מופעלת האנליזה הספרותית , המושגים עומדים ביחס מדרגי זה כלפי זה , וזה סדרם : מוטיף ( Motif ) הוא היחידה הנרטיביה הקטנה ביותר ברמת החומר . מוטיפמה ( Motif eme ) מציינת את המעמד הפונקציונלי שיש ליחידת סיפור , היא יחידת הכללה למוטיפים , הנעשים במסגרתה מקושרי טקסט וניתנים לפיענוח . מכאן משמע כי יחידת המשמעות הקטנה כיותר בטקסט הנרטיבי היא המוטיפמה , 9 הם ביסחו בהרחבה את העקרונות המתודיים של התי & טולוגיה של ספרות עם ישראל ב ; Yoav El stein , Avidov pskerLi , Thc I loinogcncous Series in the Literature , ofI he Jewish lePeop : A Themato icallog Methodology " , Thi mu ! Us Reconsidered -Ajnsterdan Atlanta 9951 , pp . 87 - 11 6 : idem ,. " hJosep Who I Ionors the Shabath : A ; iealThematolog Test Case " , Fabula , 37 , I ' - 2 ( 1996 ) , pp . 87 - 112 ולאחרונה ראה גם : יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר , " קרוי יסוד בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל ' / בתוך : יואב אלשטיין , אבידכ ליפסקר ךרלה קרשלבסקי ( עורכים ) , אנציקלופדיה של הסיפור היהודי : סיפור עוקב סיפור , רמת גן תשס " ה , עמ ' . 51 - 25 10 המתח " מוטיםמה " נטבע בירי א 1 דבדס והוא חופף למושג " פונקציה " של פרום . מחמת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר