תוכן העניינים

עמוד:6

חטיבה : 11 סיפור האפיפיור היהודי בראי המסורת הספרדית 61 גרסאות החטיבה ותכליתן האידאית . 61 הפואטיקה של החטיבה הספרדית ותכליתה 66 חטיבה : 111 ה " מעשה ביד " וגרסאותיה 75 למקומו ולשיבוצו של האפיפיור היהודי בכלל סיפורי ' מעשה בוך 176 המבנה של גרסת מעשה בוך ; 81 פולקלור יהידי וביךלאומי בגרסת מעשה בוך ; s 4 גרסת מעשרז בוך — ממיניה לחכמה 38 פרק רביעי : Rabbi Ekhmmn מאת מאיר להמן — לאופיו של עיבוד מודרני 96 פועלו הספרותי של מאיר להמו 96 הנובלה 100 Rabbi FAchanan גרסה מוקדמת של הסיפור ( ' , 102 { 10 הגרסה המורחבת , 106 עולם יהודי מול עולם נוצרי 107 עיצוב הדמויות ואפיוניהן ; 115 הטלרס כגורם מעצב עלילה 119 אחרית דבר : הסטים והדגשים כמתווי רעיונות של זמנם 125 נספחים 129 נספח א : גרסת > של איטל > קאלווינו לטיפוס הבין לאומי 129 AhTh 671 גספח ב : מעשה בוך , באזל , 1602 סי ' קפו , עמ ' קכו - קכח 133 נספח ג : גרסתו המוקדמת של מי להמן 138 ביבליוגרפיה » 1 מפתחות 151 מפתח שמות 151 מפתח כושאים 155

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר