תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 7 מבוא : סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל 9 פרק ראשון : האפיפיור היהודי — מיפוי תימטולוגי 17 פרישת התימה לגרסאותיה 17 הערות לגרסאות הסיפור 20 קבועת התימה 20 פירוט הקבועה , 11 מיפוי המהלכים 21 חטיבות היסטוריוגרפיות 23 פרק שני ; בין היסטוריה לפולקלור — למקורותיו של סיפור האפיפיור היהודי 25 פרשת אנקליטוס השמ 25 לשאלת הזיקה לטיפוסים הפולקלוריים 32 AaTh 517 1 AaTh 671 juwiron הביוגרפית בטיפוס הסיפורי 41 AaTh 671 פרק שלישי : התפתחות הגרסאות בכתבי יד ובדפוסים 49 חטיבה : 1 החטיבה הספרותית שבעקבות כ " י לוגדו ( , דוד סופר 5 וכ ' יי פרמה , 49 3507 מקורה של החטיבה 51 ] שינויי לשון בגרסאות החטיבה 56

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר