האפיפיור היהודי לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז

עמוד:3

בפתח סדרת תימה ספר זה הוא מונוגרפיה ראשונה בסדרת יתימהי — עיוניים בסוגיות נבחרות כתימטרלוגיה של ספרות עם ישראל ומחקר בתימרת נבחרות ממסררת הסיפור היהודי . הצורך בייסוד סדרה זר התבקש מכמה טעמים : להביא לידי ביטוי גלוי את המחשבה התאררטלת התימטרלוגית ולתת ביטוי מובלט לשפע הממצאים העומדים ברקע המפעל המרכזי של ענף התימטול : יה — סיפור עוקב סיפור : אנציקלופדיה של הסיפור היהודי . משום אופיו האנציקלופדי מביא סיפור עוקב סיפור מידע מעובד שהוא תוצאה של מחקר . במהלך הכנת הערכים נצברים אלפי מסמכים של חומרי סיפור , חומרי השוואה מתחום הספרות הכללית והפולקלור הבינלאומי ומסמכים האוצרים ידע היסטוריוגרפי חשוב ביותר שמקורו כתעודות , בכתבי יד ובמחקר שנעשה עליהם . ערכי האנציקלופדיה משקפים כאמור את סיכומו של הידע הזה , בלי הדיונים התאורטיים , המתודיים והספרותיים המלווים את עיבודו לקראת כתיבת הערכים , ואילו המונוגרפיות שבסדרת ' תימה ' מציגות את השפע הזה שעומד לעיניהם של חוקרי האנציקלופדיה , וכעיקר את המהלך שהביא לתוכנות מיוחדות של חוקריה , אלה הכותבים בה ערכים ואלה המשתתפים בדיונים התאררטיים והמתודיים המלווים את מלאכת כתיבת הערכים יום יום . מערכת ' תימה ' מבקשת לארח באכסניה מדעית זר חיבורים העוסקים בהיבטים תימטולרגיים של הסיפור היהודי — מקוררתיר הקדומים . משקעי הפולקלור שלו . גרסאותיו , התקיימותו כגלגול של תודעה תרבותית חיקותיו למחקר ההיסטורי - גם אם מחבריהם אינם קשורים למפעל האנציקלופדיה של הסיפור היהודי , בכך אנו מקווים לעשות אכסניה זו למרחב של מחשכה פתוחה , משוחחת ומגיבה למתחולל בחקר הסיפור היהודי בענפי מחקר אחרים . ובעקבות כך גם לעשות את האנציקלופדיה של הסיפור היהודי למקום שמהדרים בו קולותיו של המחקר המדעי בסיפורת היהודית ככל אתר ראתה המערכת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר