ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות

עמוד:6

הקיום מתוך אמרנה בכך שהוא יכול להתרות אופק אלטרנטיבי לחרבות שזנחה את אלוהיה ונידונה בשל כך לקיפאון , הספר בוחן את הכלים הפרשניים והפנומבולרביים של קורצרוייל בפרויקט הביקררתי התארלוגי שלר ; הוא בוהן את המניפולציות של ידע כרח אותן הפעיל כדיון על הקונצנזוס האסתטי ששכבת האינטלקטואלים בישראל של שנות החמישים עד שנות השבעים מכוננת . ומנתח את הפרקטיקות שלו . ספר זה הוא ניסיון ראשון לבחון את צירי העומק של עמדותיו התאולוגיות הפילוסופיות של קורצורייל . מסלול זה בנטש על ידי המחקר לטובת דיון בפולמוסים הרבים שבהם היה שותף קררצרוייל או לטובת דיון בהשפעה של עמדותיו " האורתודוקסיות " על תפיסת הספרות שלו . קורצווייל , כפי שעולה מספרו של משה גרלציין . היה פילוסוף ותאולוג שניהל שיג ושיח עם הוגים מרכזיים בבי זמני : פול טיליך רמרטין היידגר . עמדותיו הפילוסופיות תארלוגיות הן שעיצבו את דרכו בביקורת הספרות . כך אפוא מבעד לפולמוס ולכתיבה המקומית ניבטת תפיסת עולם שלמה שיש ערך רב לרון בה , אבי שגיא עורך הסדרה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר