הכנרת מונוגרפיה של ימה

עמוד:7

שבעה ימים ברא הקדוש ברוך הוא ומכולם לא ברור ^ לא ים כנרת ( פרקי דרבי אליעזר , ירו ) סגולות טבע כדירות וקבר היסטורי עשיר חברו יחי ככנרת ועשו אותה לימה מופלאה , יקרה ומפורסמת - הנושאת בכתרים רת * רים שונים : פניגת נוף , מרב ; מרפא ונופש , אוצר כלכלי ומקור המים העיקרי של ארגנו הצמאה , מקור דגה ומרכז הדיג העברי הקדום , מוקד להתעניינות מדעית , אזור מערכות גורליות בתולדות הארז , מרכז האומה לאחר חורבן ירושלים , עריסת הנצרות ונקודת מקויכה לצליינים ותיירים בני כל האומות : ואחרוךאחרוו - ערש ההתישכות השיתופית , לכן , רחב ועמוק כים הגדול הוא ז 7 נוש » ששמו כ ; רת , והוא חוצה שטחי מחקר רבים , בשל כר , כנראה , לא זכתה עדייו לתיאור שלם ומקיף קויענה על השאלות הרבות של המבקשים לדעת על טבעה וסגולותיה של הימה , על קורותיה בעבר ועל מצבה כיום . חסרונו של חיבור מעין זה היה מורגש מזמן . כתושב קדמת הכנרת היתה משאת בסשו של המחבר כמשר שניס רכות , למלא » ת החוליה החסרה הזאת בספרותנו על ידיעת הארץ , בספר זה נביא בחיביר אחד אה עיקרי הסיכומים של מידע הכנרת ככל מישוריו , והוא תוצאה של לימוד וליקוט בנוסף על מחקר תמית עצמי . ואס יעלה בידי להפיץ את ידיעת הכנרת , יהא זה השכר לפעלי . במשר שנות עבודתי סייעו כידי רבים , והרי הם : ידידי החוקרים , וזכרי הדייגים וחני שוחרי עברה של הכגרת , יבואו כולם על הברכה-ותודה מיוחדת חייב אני לכל אלה שעזרו לי בשלב השלמת העבידה : משה גופן וסומי ברמז ( המעבדה לחקר הכנרת ) שהדריכוני בפרקים על טבע הימה ל זלמן וינוגרדוב ( בית זרע ) שהנחני בעצתו בפרקי הגיאוגרפיה ; הגב ' אלישבע בלהורן קועזרה לי בידיעותיה והקמידה לרשותי את מרגבי המוזיאון לעתיקות טבריה שבהנהלתה , ואחרון ' אחריז , נתונה תודתי להוצאת הקיבוץ המאוחד שםרתה רבות בעי 1 וב הםפר ובהבאתו לדפוס .

הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר