הכנרת מונוגרפיה של ימה

עמוד:2

לזכר אמי חיה ( לבית קזרנרבסקי ) ואבי זלמן דב ניישטט שנספו בשואה בעיר דווינסק . לטביה התצלומים והעיטורים מרבית התצלומים הס של : נחום מרון , מקס אליצור , המחבר , נפתלי , נחמן יודין , פטר מרדם ולב פישל 7 ק . הרישומים הם של h שוורין ( בעמי 234 , 228 ) באדיבות האמן ; הרישום של יעקב בוסבאום ז '' ל ( עמי 185 ) באדיבות המשפחה ; פסל ק ראש האשה בפרק א ' מתוך התרבות הירמובית למ . שטקליס , עיור פורש הקלע בעמי 186 מתוך ספרו של Farrar , EW , The Lifeof Christ 1874 ציור סירת המפרש בעמי 190 מתוך ספרו של Thomson , W . M , The Land and the Book 1881 האיור בעמי 60 ו מתוך ED . Por > invertebrate Zoobenthos of Lake Tiberias , Israel Journal of Zoology , 17 - 3 - 2 , 9681

הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר