הכנרת מונוגרפיה של ימה

עמוד:ב

Mendel Nun Sea of Kinneret A hMonograp tmDD nKinn אריאל , ת '' ד , 3329 ירושלים טל : 02 - 6434540 פק -02 6416436 : 0 http : // www . pariel . co . il -e mail : yschel @ netvision . net . il מהדורה ראשונה : הוצאת הקיבוץ המאוחד 1977 מהד 1 רה שנייה : הוצאת קיבוץ עין גב בשיתוף עם הוצאת אריאל , ירושלים הננו להודות בזאת להוצאת הקיבוץ המאוחד על הרשות להוצאת הספר בהדפסה מחודשת

הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר