מבוא

עמוד:14

פורה של יצירה ספרותית ממקור יהודי סמוי שפרץ והתגלה , בעל האופי הביקורתי ביותר שקם מול המסורת היהודית . הניסיון לדבר על " קנון יהודי מודרני " נכשל לדעת מירון בהוכחת רציפות . הספרות היהודית המודרנית שייכת בעת ובעונה אחת גם לספרות הכללית בה היא פועלת וגם " למכלול רופף וכולל של כתיבה יהודית . " ל " אי נורמליות " של הזהות היהודית המודרנית יש גם יתרון : היא מאפשרת התבוננות מעמיקה בנורמה ובמגבלותיה . קורא או חוקר מוצא עצמו אמנם ב " ארץ ללא חוקים וגבולות " שרב בה הדו - משמעי . אשר בה החוויה הסובייקטיבית שלו היא המכריעה אם היצירה היא בעלת מאפיינים יהודיים אם לאו , ובה הוא נתבע להחליט בעצמו ולעצמו אם היצירה אמינה , והאם הוא פיתח חמלה כלפי הכותב והזדהות עימו בעקבות תיאור חיבוטי הזהות ביצירתו . עם זאת מצויה גם חובה לפתח מושגים לתיאור המגע המרחף בין מצבים נזילים , ושל הוויות עצמאיות של קרעי זהות יהודית הקרבות זו אל זו ומתרחקות זו מזו בעת ובעונה אחת , שיש בהן רתיעה משעבוד כמו גם רתיעה מן ההתנתקות , שמתקיימות במצב תרבותי לא היררכי ונטול הכרעה ערכית . זו תוצאה של מצבי חיים קיצוניים שלא אחת נכפו על הסופרים ולימדו אותם ליצור בתוך עירפול לשוני ולהסכין עימו מפני שהוא תואם למצבי סכנה , ניכור והיעדר זהות . יצירתה של נטליה גינצבורג נטועה בספרות האיטלקית המודרנית , עם זאת יש בה ביטוי ברור לחוויה יהודית קרועה של נרדפות וסכנת חיים , והשתיייכות לגורל היהודי שהיא מעולם לא התכחשה לו ולא ויתרה עליו . בכל זאת ה " חדש " היהודי של גינצבורג קשור להבנתי ב " ישן " בדרכים רבות ושונות שחלקן מפורטות בספר זה . לעומת עמדתו של מירון הגורסת שספרויות היהודים " אינן ניתנות לכיול במסגרת משמעותית אחת " , נראה לי שהחוט הדק המחבר הוויה יהודית חילונית מודרנית המודעת לעצמה ובעלת אחריות מסוימת להמשכיותה , אל מורשתה הספרותית הדתית הקדומה , מצוי בנכונות . 3 שם , עמ ' . 150 . 4 שם , עמ ' . 152

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר