תוכן העניינים

עמוד:8

חלק ג ' - מהלכה למעשה 279 פרק ראשון : זהות יהודית כעשייה ציבורית וכפעילות חברתית ביצירותיה של גינצבורג 281 היחס לציונות כמצע / כבסיס / כנקודת מוצא לעיסוק הציבורי והחברתי 281 יחסה של גינצבורג לפוליטיקה כביטוי של זהות מסוכסכת 287 תיקון עולם על פי תפישתה של גינצבורג 290 כתיבה ואקטיביזם חברתי כמעשה של זהות 291 מעשה התרגום ביצירתה של גינצבורג כמבע של זהות 295 תרגום חלק מיצירת פרוסט 297 תרגום ספרו של שאול פרידלנדר 306 תרגום יומנה של אנה פרנק והאבנים הזועקות : ילדות בקמבודיה 312 הגדרת יוצר כסופר יהודי 314 רכיבי זהות יהודית ביצירתה של גינצבורג 316 מסקנות מעשיות מן המחקר : יצירותיהם של סופרים איטלקים-יהודים - חילונים כערוץ להתמודדות עם ההתבוללות 323 טיפוח זהות יהודית פלורליסטית בהשראת יצירתה של גינצבורג 325 כתיבתה של גינצבורג כהזמנה לשיח עם אלה שוויתרו על זהותם היהודית 326 רשימה ביבליוגרפית 331

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר