תוכן העניינים

עמוד:7

מנהגים משותפים ליהודים : סוציוסמיוטיקה בלקסיקון משפחתי 206 היחס לשם המשפחה המזוהה כיהודי 207 יחס כבוד ליהדות האורתודוקסית לצד דחיית תפישתה ההיסטורית 208 קישור אסוציאטיבי בין דמות יהודית לבין דמות מקראית 209 סולידריות יהודית 210 טרנספורמציה של ערכים יהודיים דתיים לערכים הומניסטיים חילוניים מחויבות למדינה , לחברה האיטלקית ולמדע 212 חברות אנושית כערך 217 סיכום תודעתן היהודית של הדמויות היהודיות ביצירתה של גינצבורג 218 סיכום 220 פרק שני : המשפחה כתשתית לבניית זהות ביצירתה של גינצבורג 224 הקדמה על תפקידי המשפחה 224 תפישת המשפחה ביצירתה של גינצבורג 229 המשפחה כערש הזהות ביצירתה של גינצבורג 234 הקשר בין אג ' נדה משפחתית ואג ' נדה אידאולוגית - זהותית 238 תיאור כישלונה של המשפחה המסורתית 241 תיאור כישלונה של המשפחה המודרנית והפוסט - מודרנית 243 הסיבות השונות לכישלונה של המשפחה 250 המשפחה ברומן לקסיקון משפחתי : סיפור הצלחה של גיבוש זהות אידיאולוגית 255 חסד חילוני : גאולה אנושית בתיאוריה של פריבך - חפץ 262 האחווה כהישגה האולטימטיבי של המשפחה 265 האחווה כתחליף למשפחה 268 האחווה כגורם הרסני 271 סיכום 275

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר