תוכן העניינים

עמוד:6

תיאוריית הרב קוליות של מיכאיל בחטין 96 תיאוריית הדה - קונסטרוקציה והפסיכואנליזה של ז ' ק דרידה 98 התיאוריה הסוציו - ספרותית של סטיוארט יוז 100 מחויבות מוסרית לקריאה פרשנית של כתיבת נשים 104 תקציר העלילות הנוגעות לדמויות היהודיות ביצירותיה של נטליה גינצבורג 112 חלק ב ' - קריאה צמודה : איפיון הדמויות היהודיות כביטוי לבעיית הזהות 119 פרק ראשון : קריאה צמודה : אידיאליזם רוחני באמצעות הדמויות היהודיות ביצירתה של נטליה גינצבורג 121 הקדמה על הדמויות היהודיות ביצירתה של גינצבורג 122 פרשנות יצירתה של גינצבורג לאור התיאוריה של יוז 125 מטרת הקריאה הצמודה 128 קריאה צמודה ברומן כל אתמולינו 132 הסיפור העקיף של הטרגדיה היהודית המובא מפיו של מי שאינו יהודי ביקורת סמויה על החברה הנוצרית 133 ביקורת על היהדות 139 הדמויות היהודיות בכל אתמולינו 140 קבוצה א ' : יהודים גלויים 141 קבוצה ב ' : יהודי מוסווה ההופך לגלוי 146 קבוצה ג ' : היהודי הסמוי 153 קווי מיתאר של זהות : מסקנות ביניים משוערות מתיאור הדמויות היהודיות בכל אתמולינו . 171 העיר והבית : דמותה של אנה מריה 173 הנובלה " במזל קשת " בתוך ולנטינו : ד " ר ווסר ואחיו יוצק 178 הנובלה " משפחה " בתוך ולנטינו 194 יואכים הלוי 195 עמוס אליה 196 אירנה קרמר 198 לקסיקון משפחתי 199 ביטויי שפה יהודית 202

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר