רועה של נמרים שקיעי זהות יהודית ביצירתה של נטליה גינצבורג

עמוד:4

Tsippy Levin Byron T aking Tigers Out For A Walk Sediments of Jewish Identity in the Writings of Natalia Ginzburg על העטיפה : תמונתה של נטליה גינצבורג , הּבאדיבות בת אלסנדרה גינצבורג אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור המערכת עשתה ככל יכולתה לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. T el Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ דפוס " חדקל " תל אביב תשע "ו אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר