תוכן העניינים

עמוד:יא

ג . הקהילה — בין חירות ואחריות . 5 " אנרכיזם יהודי דתי " בנוי על שלוש יתדות : על חירות , על אחריות ועל קהילה : חירות גדולה מחייבת אחריות גדולה , ושתיהן מולידות קהילה ...................................... 698 . 6 החירות מחייבת אחריות : א . קיבוץ סמר ; ב . הרב מ " א עמיאל ; ג . אבא קובנר ................... 699 . 7 הרב עמית קולא : [ אדרבא ] האחריות מולידה חירות ..................................................... 704 . 8 הרב פרופ ' אליעזר ברקוביץ : על הזיקה בין מוסר וקהילה ............................................. 704 ד . מתיאוריה לפרקטיקה . 9 האם האידיאל האנרכיסטי , בפרשנותו הדתית - קהילתית , ניתן בכלל לביצוע ? [ התשובה : כן ] .... 707 . 10 חמישה מצעים , ועוד רעיונות , לבנייתה של ישראל חדשה ............................................ 708 א . מצע לאומי - מדיני ( : ( 1 אל " מ ( מיל . ) עו " ד יעקב חסדאי — בנייתה של מדינה חדשה ... 708 ב . מצע לאומי - מדיני ( : ( 2 פרופ ' דניאל אלעזר — ישראל כמדינה פדרלית .................... 710 ג . מצע לאומי - יהודי ( : ( 1 ד " ר הדר ליפשיץ והרב אילעאי עופרן — מרבנות ממלכתית לקהילתית ..................................................................................................... 712 ד . מצע לאומי - יהודי ( : ( 2 ד " ר משה הלינגר — מצדקה קהילתית לצדק חברתי ............... 715 ה . מצע לאומי - כלכלי : רו " ח דורון שורר — הבנק החברתי ה - 1 בישראל ....................... 716 . 11 נראה , שהמהפכה תבוא מ " למטה " ( וכבר נשמעים פעמיה ) ............................................ 718 ה . סוף דבר .................................................................................................................... 722 ביבליוגרפיה .................................................................................................................... 724 מפתחות .......................................................................................................................... 770 תקציר הספר באנגלית ........................................................................................................... I

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר