תוכן העניינים

עמוד:י

ב . קריאה יהודית : " קומוניזם דתי " — אך בלי מרקס ובלי לנין . 1 דון יצחק אברבנאל ( ספרד ; איטליה ) ............................................. 622 . 2 הרב ד " ר אברהם יעקובוס ( ברלין ; ירושלים ) ................................... 624 " סוציאליזם דתי נבואי " — תפיסה חברתית כלכלית , שיוויונית תנועת " תורה ועבודה " : הפועל המזרחי , הקיבוץ הדתי ואחרים . 3 שמואל חיים לנדוי [ שח " ל ] ( פולין ; ישראל ) ..................................... 635 . 4 שלמה זלמן שרגאי ( פולין ; ירושלים ) ............................................. 640 . 5 הרב ישעיהו שפירא : " האדמו " ר החלוץ " ( פולין ; כפר פינס ) ............... 641 . 6 הרב שאול ישראלי ( רוסיה ; כפר הרא " ה ; ישיבת מרכז הרב ) ............... 644 . 7 צוריאל אדמנית ( קבוצת יבנה ) , משה אונא ( שדה אליהו ) ואחרים ........ 647 . 8 אישים שונים בציונות הדתית ...................................................... 654 . 9 הרב אהרן שמואל תמרת ( פולין ; וולוז ' ין ) ....................................... 656 . 10 ארתור ואסקוב [ A . Waskow ] ( ארה " ב ) ........................................ 657 חלק שישי : הקהילה היהודית כיצירה אנרכיסטית : סיכום , ומבט לעתיד ................................................................................................... 658 פרק יח : הקהילה היהודית במהלך הדורות : הערכה וסיכום א . הקהילה ( או ה " עדה " ) בימי המקרא ................................................................................ 658 ב . הקהילה בימי הבית השני ............................................................................................. 659 ג . הקהילה בימי המשנה והתלמוד ..................................................................................... 661 ד . הקהילה בימי הביניים ועד לעת החדשה ......................................................................... 663 ה . הקהילה כ " תיקון עולם " ( " לתקן עולם במלכות שדי " ; מתוך סידור התפלה ) .......................... 670 ו . הרעיון המשיחי בקהילה בת - זמננו : על משיחיות " דתית " , " חילונית " , ו " פרקטית " ................. 675 ז . התנועה הקיבוצית בישראל ( - ( 1950 - 1910 פדרציה של קהילות כתחליף למדינה ................ 679 ח . סיכום : 3000 שנה של התנסות יהודית בחיים קהילתיים - פדרטיביים — ניסיון " אנרכיסטי " שהצליח .......................................................................................... 681 פרק יט : תובנות תיאולוגיות וסוציולוגיות לקהילה היהודית ( עשר תובנות לקהילה היהודית כמגשימה בפועל של הרעיון האנרכיסטי המקורי ) ........................ 682 פרק כ : יחסי הקהילה והמדינה — הערכה וסיכום א . הקהילה והדת . 1 המסורת היהודית העתיקה — כבסיס לחברה בת - ימינו ................................................ 691 . 2 האומנם " מות האלוהים " ? ( ק ' מרקס , פ ' ניטשה וי " ח ברנר ) .......................................... 691 . 3 הדת היהודית : הסיכוי גדול מהסיכון ........................................................................ 696 ב . הקהילה והמדינה . 4 הקהילה חשובה מאוד — אך אינה מחליפה את המדינה : גם המדינה צריכה חיזוק ............ 697

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר