תוכן העניינים

עמוד:ט

. 5 הרב יהודה לייב הלוי אשלג ( פולין ; ירושלים ) ............................................................ 436 . 6 הגרי " ד סולובייצ ' יק ( רוסיה ; ראש ישיבה - אוניברסיטה , ארה " ב ) ..................................... 444 . 7 הרב משה אביגדור עמיאל ( פולין ; הרב הראשי של תל אביב ) ........................................ 468 . 8 הרב יהודה עמיטל ( הונגריה ; ראש ישיבת הר - עציון , גוש עציון ) ................................... 488 . 9 הרב שג " ר [ שמעון גרשון רוזנברג ] ( ישראל ; ראש ישיבת שיח - יצחק , אפרת ) ..................... 506 . 10 הרב דוד ביגמן ( ארה " ב ; ראש ישיבת הקיבוץ הדתי , מעלה גלבוע ) ................................. 518 ב . לסיכום הפרק . 1 לוז תיאולוגי משותף לעשרת הרבנים : שישה יסודות המעצבים " אנרכיזם דתי " : אדם , מנהיגות , חברה , קהילה , עולם , מדינה .............................................................. 529 . 2 ה " מדינה " היא ערך עליון , אך לא ערך - על ( לגבי ארבעה מן הרבנים , לפחות ) .................. 530 . 3 בין " דמוקרטיה ליברלית " ל " אנרכיזם דתי " ............................................................... 535 חלק חמישי : " אנרכיזם דתי " : היבטים תיאולוגיים והיסטוריים פרק יד : על חירות ועל אחריות א . חירות האדם במקרא ( תקציר ) ........................................................................................ 536 ב . הפרדוקס של " חירות דתית " — שלוש תובנות ................................................................. 540 ג . חירות מולידה אחריות — על התיאולוגיה של האחריות ..................................................... 548 פרק טו : " אנרכיזם דתי " , לסיכום : שש שאלות ושש תשובות א . האם " תיאוקרטיה " יהודית היא שלטון פוליטי של הכוהנים , וככזו , היא מנוגדת לאנרכיזם ? או שמא היא מטפורה לשלטון הרוח , וככזו , היא מקור השראה לאנרכיזם ? ............................ 550 ב . האם " אנרכיזם דתי " הוא פרשנות ראויה ל " תיאוקרטיה " יהודית ? ........................................ 556 ג . " אנרכיזם דתי " - האם אינו אוקסימורון ? האם " כשאלוהים הוא אדון העולם — האדם הוא עבד " ( כדעת בקונין )? או - שמא אדרבא , בן - חורין ( כך שמואל הנביא )? ............. 560 ד . האם האנרכיזם הדתי במקרא הוא רק בדיעבד ( וכטקטיקה , עקב שחיתות שלטונית )? או שהוא גם מלכתחילה ( וכאידיאולוגיה דתית וחברתית )? ................................................... 563 ה . האם המונח " אנרכיזם יהודי דתי " שננקט לאורך החיבור — הוא מונח ראוי ? [ התשובה : כן ] ...... 568 ו . האם קידשה הדת היהודית את השלטון המדיני ? [ התשובה : לא ] ........................................... 572 פרק טז : בעת החדשה — המסורת היהודית כבסיס לאי ציות , למרד ואף למהפכה א . המסורת לאי - הציות האזרחי : בהגות אוניברסלית ובהגות יהודית שקדמה לה ......................... 574 ב . דת ישראל כדת של מרד , ועם ישראל כנושא נס המרד ( גם " מרד קדוש " ) ............................. 588 ג . מורשת החירות והשיוויון שבתנ " ך - כמקור השראה של יהודים בתנועות מהפכניות בעולם .... 591 ד . מדוע כה רב מספרם של היהודים בין האנרכיסטים בעולם ? ............................................... 597 פרק יז : קריאה " מרקסיסטית " [ מוטב : שיוויונית ] של התנ "ך כשסוציאליסטים דתיים קוראים תנ " ך ........................................................................... 614 א . קריאה לא - יהודית : . 1 ו ' ברוגמאן , נ ' גוטוואלד , ג ' מנדנהול ( ארה " ב ) ................................ 615 . 2 ליאונרד ראגאץ ( שווייץ ) ........................................................... 616

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר