תוכן העניינים

עמוד:ו

תחום ב . עידן המדבר : מתן תורה במדבר ונדודי הארון בו , כביטוי " אנרכיסטי" . 1 מתן תורה במדבר כביטוי " אנרכיסטי " - " במקום הפקר , וכל הרוצה לקבל [ תורה ] יבוא ויקבל " .. 55 . 2 מתן תורה במדבר , בסיני - לכל העם , גברים ונשים : ישירות מאלוהים , ובלא היררכיה .............. 56 . 3 נדודי הארון במדבר - ביטוי של אי - ריכוזיות הפולחן , לטובת דת שבטית , עממית ................... 61 . 4 ל " מדבר " ישנה , כנראה , משמעות תיאולוגית " אנרכיסטית " .................................................. 62 תחום ג . עידן השופטים : " מלכות שמים " — כמסתייגת ממלכות אדם . 1 ב ' אופנהיימר : לידתו של רעיון " מלכות אלוהים " - בתקופת השופטים ................................. 65 . 2 ב ' אופנהיימר : " לתודעה של ' מלכות - אלוהים ' - היה כוח חברתי מחשל ומאחד " ..................... 66 . 3 י ' ברמן : היעדרות המלך בעת הכיבוש וההתנחלות - תופעה חריגה במזרח הקדום ................... 67 . 4 גדעון השופט , בקבלו את מלכות - שמים , דוחה את מלכות - האדם ........................................... 68 . 5 שמואל השופט , בקבלו את מלכות - שמים , דוחה את מלכות - האדם ......................................... 70 . 6 בובר ואופנהיימר : " משל יותם " כסאטירה אנטי - מלוכנית ..................................................... 74 . 7 " בימים ההם אין מלך בישראל , ' איש הישר בעיניו ' יעשה " ( שופ ' כא ) - " אנרכיזם " דתי חיובי ... 79 תחום ד . עידן המלוכה : שלילת הכוח המדיני והמלוכה ( " הכוח משחית " ) . 1 התנגדות למלוכה ( ב " חוק המלך " בתורה ) בהסתייגויות , שלא נמצאו דוגמתן במזרח הקדום ....... 82 . 2 י ' ברמן : " שלילת הכוח המדיר בספר דברים " , כמגמה מכוונת להחלשת כוחו של המלך ............ 85 . 3 " כי לי בני ישראל עבדים : עבדי הם [ ולא עבדים לעבדים ] אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים " ...... 87 . 4 ה ' פרנקפורט וב ' אופנהיימר : רעיון " מלכות ה "' נולד בשעבוד במצרים , וכהתנגדות להאלהת פרעה .......................................................................................................... 88 . 5 מ ' גרינברג : " בכל קובצי החוק [ בתורה ] נעדר שלטון מרכזי " ; מכאן , הסתייגות מן הכוח המדיני ... 89 . 6 פרדיגמה מקיפה של המלוכה : בעלייתה , בכישלונה , ובקריסתה המובנית בתוכה ...................... 91 . 7 הביקורת שנחשפה בתנ " ך על השלטון ועל השחתתו , נמשכה גם בפרשנות היהודית ................. 96 . 8 ליישוב הסתירה בין הרעיון האנרכיסטי - ובין העיקרון השושלתי של מלכות בית דוד ........... 100 תחום ה . חלוקת העוצמה המדינית בין מוסדות השלטון במקרא , כהסתייגות משלטון אדם . 1 אי - הפרדת הרשויות במזרח הקדום וביוון ........................................................................ 106 . 2 לראשונה , הפרדת הרשויות במקרא - " סמכות הבולמת סמכות " ......................................... 106 . 3 ס ' כהן : " שלושת הכתרים " במסורת המדינית היהודית ....................................................... 110 . 4 מילגרום וכשר : מקדש יחזקאל : הפרדה בין מלך לכוהן , והחלשת שניהם לטובת מלכות - שמים ... 115 . 5 בין מדינה " חלשה " ( פדרלית , כאידיאל ) למדינה " חזקה " ( ריכוזית , שבדיעבד ) ...................... 117 תחום ו . אדרבא : " מלכות שמים " — כתומכת באדם , לטובת פועלו בעולם ( " ברית " ; ו " צמצום" השכינה ) . 1 רעיון הברית : " אלוהים הכול יכול כורת ברית באופן חופשי עם האדם - ומגביל בכך את סמכויותיו [ שלו ] כדי לאפשר לאדם מרחב , בו יוכל להיות בן חורין " ............................... 118 . 2 איץ גרינברג , ריצ ' ארד פרידמן , יונתן זקס , דוד פויכטונגר , אילת לייבזון : " במעבר מהתורה לנביאים , ומהם לכתובים , מתחוללת ירידה הדרגתית מהשמים אל הארץ " ..... 120 . 3 למען הצדק [ הדתי ] , מתנגש האדם בדין [ האלוהי ] : אברהם בסדום , משה בסיחון , דוד בגבעונים .. 126 . 4 י ' גורן : האוטונומיה של היחיד : " יסודות קדם - אנרכיסטיים בהגותו של איוב " ....................... 129 . 5 " העברים אינם מצייתים לטבע " אלא מתקנים אותו ; גם קוראים תיגר על הסדר החברתי בעולם 129 . 6 לסיום , האם " אנרכיזם דתי " במקרא הוא רק בדיעבד וכטקטיקה , או גם מלכתחילה ועקרונית ? ... 137

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר