ירושלים במלחמת העולם הראשונה: מבט צבאי

עמוד:10

היסטוריונים כבר עמדו על כך שהפיתוי לראות בכיבוש ירושלים בדצמבר 1917 את הנקמה הסופית על מסעי הצלב הכושלים בימי הביניים היה גדול מכדי שבני התקופה הנוצרים יתעלמו 4 ממנו . מיד לאחר הכיבוש הופיעו בעיתונות הבריטית כתבות וציורים שדימו את אלנבי לריצ 'רד לב הארי וקישרו בין מסעי הצלב הקודמים למסע הנוכחי . ההקשר הדתי תרבותי התעצם לאחר המלחמה שעה שספרים על המערכה בארץ ישראל נשאו כותרים שחזרו על המילים ' צלבנים ' , ' מסעי צלב ' ו ' מלחמת יום הדין ' ותיעלו את קוראיהם לכרוך את מסע המלחמה עם העבר הנוצרי . 6 כותרים בעלי משמעות סמלית לא פחות חזרו על השם ' ירושלים ' במפורש . גם במחצית השנייה 7 של המאה העשרים עדיין המשיכו הספרים לפנות לעולם הדימויים התרבותי דתי הנוצרי . אלנבי היה לצלבן האולטימטיבי והמודרני , שהצליח במקום שקודמו נכשל וכבש מחדש את העיר 730 שנה לאחר שנפלה בידי המוסלמים . גם העובדה שלאחר כיבוש ירושלים עצר חיל המשלוח את תנופת התקדמותו וחידשה רק כעבור תשעה חודשים תרמה את חלקה להאדרת ההישג ולקיבועו בתודעה הציבורית שלאחר המלחמה . המתקפה הבריטית המכרעת , שהסתיימה בכיבושן המלא של ארץ ישראל ושל סוריה ובחתימה 2001 ; B . Wasserstein , Divided Jerusalem : The Strugglefor the Holy City , New Haven & London : 1200 , pp . 70 - 81 ; A . Bruce , The Last Crusade , The Palestine Campaign in the First World War London 2002 ; Field Marshal Lord Craver , The Turkish Front : The Campaigns at poliGalli , in ; Mesopotamia and in Palestine , London 2003 J . Hamilton , God , Guns and Israel : Britain , The First World War and the Jews in the Holy Land , : London 2004 ; J . E . Cline , Jerusalem Besieged From Ancient Canaan to Modern Israel , Ann Arbor 2004 , pp . 235 - 251 ; J . D . Grainger , The ; Battle for Palestine 1917 , Woodbridge 2006 D . R . Woodward , Hell in the Holy Land : World ; War I in the Middle East , Lexington , KT 2006 E . Dolev , Allenby ' s Military Medicine : Life and Death in World War I Palestine , London 2007 למשל E . Bar - Yosef , The Holy Land in English Culture , 1799 - 1917 : Palestine and the Question : of Orientalism , Oxford 2005 , pp . 247 - 294 , ' J . Newell , ' yAllenb and Palestinethe gnCampai B . Bond ( ed . ) , The First World War and British Military History , Oxf ord 1199 , pp . 189 - 226 F . H . Cooper , Khaki Crusaders , Cape Town 1919 ; W . S . Kent hesHug , Modern Crusaders : An Accountof the gnCampai in Sinai and Palestine ; up to the Captureof Jerusalem , London 9201 C . Sommers , Temporary Crusaders , London : 1919 ; F . Brereton , With Allenby in Palestine ; A Story of the Last Crusade , London 1920 ; D . Maxwell , The Last Crusade , London 9201 A . B . Moore , The Mounted emenRifl in Sinai and Palestine : The Story of New Zealand ' s Crusaders , London 1920 ; J . Bowes , The Aussie ; Crusaders with yAllenb Palestinein , Oxf ord 1 920 J . More , With Allenby ' s Crusaders , Heath 1923 ; : V . Gilbert , The Romance of the Last Crusade ; With Allenby to Jerusalem , London 1923 R . Savage , yofAllenb Armageddon , London 1925 - E . W . G . Masterman , The Deliveranceof Jeru salem . London 1918 ; W . Jennings , What I saw in Jerusalem : With the Australian Camel Field Ambulance , Leichster 1918 ; B . Mathew , The Freedom of Jerusalem , London 1918 ; W . T . Massey , How Jerusalem Was Won : Being the , Record of yllenbA ' s Campaign in Palestine London 1919 טוכמן , התנ " ך והחרב ; ברום , מסע הצלב ( לעיל , הערה C . Falls , Armageddon 1918 : The (; 3 , / Final Palestinian Campaign of World War , hiapPhiladel 2003 ( London 1964 ;) E . B . Ritchie Crusadersof the Southern Cross : The Australian htLig Horse in the Middle East , Leichlard , NSW 1998

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר