ירושלים במלחמת העולם הראשונה: מבט צבאי

עמוד:9

ירושלים במלחמת העולם הראשונה : מבט צבאי יגאל שפי ' ירושלים נכבשה - ירושלים נשתחררה ! ירושלים נפלה - קמה לראות באור חיים חדשים , חיים שלנו . נפלה ירושלים הנכריה - תחי ירושלים העברית ! והיא אשר תחי ! / 1 התפעמותו של מרדכי בן הלל הכהן , שבאה לידי ביטוי ביומנו ביום ראשון , 9 בדצמבר , 1917 אפיינה את האווירה הדרמטית שאפפה את נסיגת הצבא העות ' מאני מהעיר ואת כניסת הגייסות הבריטיים אליה . אכן , יומיים לאחר מכן , כאשר גנרל סר אדמונד אלנבי , מפקד ' חיל המשלוח המצרי ' ( gyptianE - Expeditionary Force צבא האימפריה הבריטית שלחם בחזית מצרים וארץ ישראל ) , צעד לתוך ירושלים שבין החומות בטקס צבאי מרשים בענוותנותו ומתוכנן בקפידה , הוא נכנס לא רק לאחת הערים המפורסמות בעולם והיחידה הקדושה ליהדות , לנצרות ולאסלאם גם יחד , אלא גם לדמיונם ולתודעתם המשותפים של בני דור שלם . מיד לאחר שנמסרה בפרלמנט הבריטי בלונדון ב 10 בדצמבר ההודעה הרשמית על כיבוש ירושלים , התפשטה הידיעה כברק ברחבי העולם . ברומא צלצלו פעמוני הכנסיות ובקתדרלת וסטמינסטר בלונדון צלצל הפעמון הגדול בפעם הראשונה מזה שלוש שנים , ותפילות הודיה מיוחדות נערכו ברחבי אירופה , למן קתדרלת נוטר דאם בפריז ועד בית הכנסת היהודי באתונה . מברק שנשלח מקבינט המלחמה הבריטי לאלנכי ב 13 בדצמבר המחיש את האווירה : ' כיבוש ירושלים / ... / הוא אירוע היסטורי בעל משמעות חובקת עולם ' . מאותו המועד שודרג מעמר המלחמה בארץ ישראל בעיני הציבור הנוצרי ממערכה שולית יחסית ל ' מסע לשחרור ארץ הקודש ' ואף לאקורד הסיום המוצלח של תנועת הצלבנות ההיסטורית . תשעים שנה לאחר סיומה ממשיכים המערכה בארץ ישראל בכלל והקרבות סביב ירושלים בפרט לעורר עניין רב , כפי שמעידים ספרים ומחקרים חדשים , מהדורות מחודשות של ספרים ישנים ועבודות מחקר לתארים מתקדמים הרואים אור מדי שנה . מ ' בן הלל הכהן , מלחמת העמים , ב , ירושלים תשמ " ה , עמי . 778 B . Gardner , Allenby , London 1965 , p . 160 מבין הספרים שהתפרסמו בעשור האחרון ראו למשל פ ' קרס פון קרסנשטיין , עם התורכים אל תעלת סואץ , תרגם מ ' גוגנהיימר , תל אביב L . James , ; 2002 - Imperial Warrior : The Life and Timeof Field ; Marshal Viscount yAllenb , London 1 993 Y . ySheff , British Military genceintelli in the , Palestine Campaign , London 1998 ; M . hesHug , Allenby and British Strategy in the Middle East -7977 79 / 9 , London 1999 ; idem ( ed . ) , / U / enfty m Palestine : The Middle East Correspondence of ; Field Marshal Viscount Allenby , London 2004 E . Erickson , Ordered to Die : A Historyof the Ottoman Army in the First World War , Westport

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר